Národní galerie v Praze, knihovna

druh: knihovna
obec: Praha
stát: Česká republika (Czech Republic)

Národní galerie v Praze, knihovna

Knihovna Národní galerie v Praze je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění – malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Poskytuje knihovnicko-informační služby jednak pracovníkům NG pro jejich odbornou a vědeckou práci, jednak veřejnosti, které zpřístupňuje své fondy k prezenčnímu studiu. K dalším poskytovaným službám patří služby rešeršní a meziknihovní výpůjční služba z českých i zahraničních knižních fondů. Fond knihovny tvoří odborné publikace zaměřené na výtvarné umění, výstavní katalogy českých a zahraničních výtvarníků a sbírek, z nichž významným celkem jsou výstavní a sbírkové katalogy Národní galerie od roku 1821. Specifickou část fondu tvoří katalogy aukční. Zajímavou součástí fondu je sbírka odborných publikací zaměřených na orientální umění. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 110 000 knihovních jednotek. Fond odborných periodik je také obsáhlý (974 titulů) a zahrnuje v sobě periodika české i zahraniční provenience od roku 1839. Součástí fondu jsou také příruční knihovny jednotlivých sbírek a odborných oddělení NG, které knihovna spravuje. Z odborných licencovaných databází jsou čtenářům k dispozici článkové databáze EBSCO - Art Source a JSTOR.


Národní galerie v Praze, knihovna

osoba   narození rok od - do, poznámka
Jiráčková Blanka   8. 5. 1950     1979 - 1986, vedoucí

Národní galerie v Praze, knihovna

antologie/sborník
rok vydání   autor   název (podnázev)
1966       Art et critique (Actes du XIème Congrès de l'A.I.C.A. en Tchécoslovaquie 1966)
1996       Z dějin průmyslového designu 1
2006       Inspirations Françaises (Recueil d'interventions portant sur l'historie de l´art)
2014       Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 (Příspěvky z vědecké konference)
2016   Royt Jan   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta)
aukční katalog
rok vydání   autor   název (podnázev)
1985       Surréalisme de Londres a Prague et ailleurs (Peintures, dessins, objets, sculptures, photographies de...)
2011       The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby's London)
diplomová (disertační) práce
rok vydání   autor   název (podnázev)
1985   Šlenger Karel   Karel Šlenger
katalog autorský
rok vydání   autor   název (podnázev)
1897   Schneider Sascha   Saša Schneider
1899   Marold Luděk   L. Marold
1918   Nejedlý Otakar   Otakar Nejedlý: Soubor obrazů
1920   Kubišta Bohumil   Nachlassausstellung Boh. Kubišta
1920   Kubišta Bohumil   Posmrtná výstava Boh. Kubišty
1929   Kubišta Bohumil   Výstava Bohumila Kubišty
1930   Šíma Josef   L' énigme de la face: Exposition de figures humaines peints par Joseph Sima
1936   Šíma Josef   Josef Šíma 1926-1936
1943   Novák Václav   V. V. Novák
1945   Rabas Václav   VR 45
1947   Aleš Mikoláš   Mikoláš Aleš a česká kniha
1947   Šlenger Karel   Karel Šlenger
1948   Šimák Lev   Lev Šimák
1948   Vaníček Bedřich   Bedřich Vaníček
1949   Obrovský Jakub   Jakub Obrovský: Posmrtná výstava
1950   Hudec Jaroslav   Jaroslav Hudec: Výstava obrazů
1951   Filla Emil   Výstava obrazů Emila Filly Středočeská krajina
1955   Světlík Eduard   Oravská přehrada v obrazech akademického malíře Eduarda Světlíka
1957   Boštík Václav   Václav Boštík
1960   Filla Emil   Emil Filla: České středohoří
1960   John Jiří   Jiří John
1962   Toyen   Toyen
1965   Holý Miloslav   Zasloužilý umělec Miloslav Holý: Motivy z východních Čech
1967   Boštík Václav   Václav Boštík
1968   Šlenger Karel   Karel Šlenger: Malířské dílo 1930-1967
1969   Chatrný Dalibor   Dalibor Chatrný
1971   Hégr Miloslav   Miloslav Hégr
1971   Liesler Josef   Josef Liesler: Bilder, illustrationen, graphik
1972   Preisler Jan   Jan Preisler: Výbor z díla
1973   Šlenger Karel   Karel Šlenger: Obrazy z let 1964-73
1978   Šlenger Karel   Karel Šlenger: Obrazy z let 1932-1978
1980   Jamníková Gabrielová Ludmila   Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy
1981   Boštík Václav   Václav Boštík: Obrazy (Situace 10)
1982   Karmazín Jiří   Jiří Karmazín: Obrazy
1991   Hampl Josef   Josef Hampl
1991   Kopecký Bohdan   Bohdan Kopecký: Obrazy a kresby
1991   Pacovská Květa   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks
1993   Balcar Jiří   Lonely Echo: The Graphic Art of Jiri Balcar (1929–1968)
1993   Boštík Václav   Václav Boštík: O sobě a o umění
1996   Kupka František   Zwei Wegbereiter der Moderne I. / Two Pioneers of Modern Art I.: František Kupka aus der Sammlung Jan und Meda Mladek / from the Jan and Meda Mladek Collection
2001   Othová Markéta   Markéta Othová (Realized Projects 1994-2001 / Realizované projekty 1994-2001)
2003   Nekovář Jiří   Jiří Nekovář: Branou světla
2004   Hrbek Petr   Petr Hrbek: Ignea vis
2005   Smolík Pavel   Pavel Smolík: Hra o prostor / A Play for Space
2005   Šlenger Karel   Karel Šlenger
2006   Kyncl František   František Kyncl: Konstrukce nekonečna
2007   Hájek Miloslav   Miloslav Hájek: Malba, sochy, kresby
2008   Hodonský František   František Hodonský: Doteky vody / Eidos Arche / Touches of Water
2014   Modráček Jindřich   Jindřich Modráček
2016   Salák Milan   Milan Salák: Obrazy s obrazy
2017   Hüttnerová Iva   Iva Hüttnerová
2018   Piepenhagen August   August Piepenhagen: 1791–1868
2019   Dytrych Šormová Kristýna   Kristýna Šormová: Otisky vnitřních map
2019   Špála Václav   Václav Špála: Na Otavě
2021   Paul Jan   Jan Paul
nedat. (1895)   Schneider Sascha   Saša Schneider (Vystaveno 19 obrazů tohoto ruského umělce)
nedat. (1896)   Jansa Václav   Souborná výstava Václava Jansy
nedat. (1896)   Schereschewski (Šereževský) Wladimir   Vladimír Šereževský
katalog kolektivní
rok vydání   autor   název (podnázev)
1895       První řádná česká Jarní výstava umělecká
1896       Výstava akvarelistů (Francouzi, Angličani, Vlaši a j.)
1897   Schneider Sascha   Návrhy na plakát Výstavy architektury a inženýrství v r. 1898. (23 návrhy); Saša Schneider. (Nová serie obrazů)
1898       Výstava spolku „Mánes“
1908       Výstava „Osmi“
1913       Skupina Prag: Achtzehnte Ausstellung (Der Sturm)
1913       XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914       Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze
1915       Posmrtná výstava Daniela Mayera rozšířená o dřevoryty F. Bílka, kresby V. Morstadta a sbírku starých rytin
1919       IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1920       Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1920       Kreslíři ze Šibeniček
1922       Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1925       Výstava nizozemského grafického umění
1925       Výstava Swiązku polskich artystów grafików z Varšavy
1926       Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1926       Výstava dánského grafického umění
1927       125. výstava S.V.U. Mánes
1927       Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg)
1927       Wystawa sztuki Czechosłowackiej
1928       Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1933       Katalog výstavy moderních obrazů ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1933       Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského
1934       Český poimpresionismus do války (Výstava obrazů ze soukromého majetku brněnského)
1937       D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
1937       Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění)
1938   Rykr Zdenek   Paříž 1938: několik členů salonu Surindépendants a hosté (65. výstava Sdružení výtvarníků)
1941       Členská výstava Sdružení jihočeských výtvarníků
1941       Umělci o sobě (Výstava autoportrétů)
1947       Exhibition of Czechoslovak Modern Art
1947       Umění moderní Ameriky
1948       Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949       Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu)
1950       Od lidové k umělecké keramice
1950       Výtvarníci Smetanových oper
1951       Česká krajina XIX. století
1952       Česká krajina XIX. století
1952       Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění
1954       Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1954       Finská grafika
1956       Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1957       Karel Slabý-Kareš: Kresby z let 1950-1957; Karel Hyliš: Plastiky
1957       Katalog výroční členské výstavy
1957       L'art ancien a Prague et en Tchécoslovaquie
1957       Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1959       Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1960       Katalog výstavy plastik akad. sochaře Václava Šedého a obrazů akad. malířky Květy Šedé
1960       Katalog výstavy plastik akademického sochaře Václava Šedého a akademické malířky Květy Šedé
1962       Výstava hostů Hollara
1962       Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1965       Jeune avant-garde tchécoslovaque
1965       Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
1965       Viera Bombová: Kresba, grafika, ilustrácia / Irena Tarasová: Maľba, kresba, grafika, ilustrácia
1965       Výstava skupiny 5 & 2 (Baroš, Gajdušek, Hovadík, Nikl, Šutera, Grůza, Plánka)
1965   Rykr Zdenek   Arte e Resistenza in Europa
1966       Antika a její tradice / L'Antique et ses traditions
1966       Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii)
1967       Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei
1967       Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić (Ze VII. mezinárodní grafické výstavy v Lublani)
1968       Ledeč ´68
1968       Mostra biennale internazionale della grafica
1970       Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution)
1970       Eva Bednářová, Věra Janoušková
1970       Tschechoslowakische Soziale Grafik
1971       Gutfreund i češki kubizam
1971       Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1973       Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
1973       Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1975       Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975       Společná cesta
1975       Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976       Výstava grafiky, kreseb a ilustrací členů Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1978       Чешское и европейское искусство (České a evropské umění)
1980       Kupka, Gutfreund & C. (Nella Galleria Nationale di Praga / In the National Gallery in Prague)
1980       Malechov '80
1981       Arte Maestra (Da Monet a Picasso)
1981       Czeski kubizm
1981       České malířství a sochařství 1900-1980
1982       Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927
1982       Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje
1983       8 Künstler aus Prag in München (Boštík, Boudník, Demartini, Grygar, Jetelové, Kolíbal, Malich, Šimotová)
1983       Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
1983       Ze současné brněnské grafiky
1984       Výstava členů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové (Výstava v rámci oislav 25. výročí vzniku fakulty)
1985       Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986       Czechoslovak Prints from 1900 to 1970
1987       Malarstwo czeskie i słowackie 1947–1987
1987       Tsjechisch kubisme
1989       Czech Modernism 1900-1945
1989       Josef Hlaváček, Inna Entina, Roy Ragle (Setkání)
1989       Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1990   Medek Mikuláš   Galeria Krzywe Koło (Katalog wystawy retrospektywnej)
1991       České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1991       Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991       Znak a svědectvi (Křesťanské výtvarné umění 1970-1990 v Čechách a na Moravě)
1992       Apokalypsa XX (Východoslovenská moderna 20. rokov)
1992       Pavel Brázda, Věra Nováková: 50. léta
1992       Tak... So... Dus...
1995       Artcircolo (Mělník - Hořín 1994/1995)
1995       Obrazy krajinářských inspirací
1995       Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti
1998       Snížený rozpočet
1999       Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová
1999       Le fauvisme ou „l'épreuve du feu“: Éruption de la modernité en Europe
1999       Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco)
2000       Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
2000 (nedat.)       Italské moderní umění se sbírky města Saló / Arte contemporanea italiana dalla civica raccolta del disegno Saló
2001       Umenie akcie / Action Art 1965-1989
2002       Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague
2004       Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře
2005       Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie)
2007       Členská výstava Umělecké besedy
2007       Pohlazení něhou: Alois Fišárek, František Jiroudek, Arnošt Paderlík, Karel Souček: Obrazy, Jan Hána: Sochy
2008       60 rokov otvorené
2009       Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949))
2009       Prinz Prager Gallery (2008–2009)
2010       Vkročení do prostoru / Venturing into the Third Dimension (Zpráva o výstavě / Report on the Exhibition)
2013       Arena Sancto-Joannea (Úcta Písečanů ke sv., Janovi Nepomuckému / Píseker Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk)
2013       Košická moderna a jej presahy
2013       Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze)
2014       Tázání a odpovědi Šárky Radové, Evy Vlasákové, Olgy Vyleťalové a Bohunky Waageové
2015       Diversity of Voices (Essl Art Award CEE 2015)
2015       Via lucis (Alte Mauern - neue Kunst / Staré zdi - nové umění)
2016       Collectio Lupulana
2017       České poválečné umění 1956-1996
2017       Příběh dne/s/ (Současná česká figurální malba)
2017   Gruss Julius   Z dálky - z blízka (Krajinomalba 19. století, Severní Čechy)
2018       Jednota umělců výtvarných
2019       Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích)
2022       Nazí. Přirozeně / Naked. Naturally
nedat.       Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
nedat.       Výstava francouzské grafiky, kreseb a plastik
nedat. (1961)       Japonské grafické umění (Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje)
nedatováno       Výtvarní umělci Severočeského kraje 1975
kniha
rok vydání   autor   název (podnázev)
[1936]       Zeitgenössische Maler der Tschechen
1940   Kubišta Bohumil   Bohumil Kubišta (Monografická studie)
1942   Manzù Giacomo   Manzů
1948       Francouzské nástěnné koberce
1948       Ruské lidové obrázky
1948   Šimák Lev   Lev Šimák
1948   Vaníček Bedřich   Malíř Bedřich Vaníček
1952       Umenie XIX. storočia na Slovensku
1974       Art Nouveau Drawings
1986       Prag im Herzen Europas
1997       Zámecké divadlo v Českém Krumlově
2000       Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
2001       Jiří Černický: Skutečný sen
2001       Rozhovory
2003   Filla Emil   Emil Filla
2004       The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century
2005   Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf   Rudolf Riedlbauch
2011   Kotík Jan   Jan Kotík: 1916-2002
2015   Bílek František   František Bílek a Chýnov
2017       Granum sinapis (zpěv hořčičného zrnka o překrásném božství)
2020   Kubový Jiří   Jiří Kubový: Absolutní krajina / Absolute Landscape
2021       Magický věk: Toyen, Štyrský
mapa/plán
rok vydání   autor   název (podnázev)
2018   Bílek František   Po stopách Františka Bílka na jihu Čech
periodikum
rok vydání   autor   název (podnázev)
1997/02/01       Umělec (2)
2000       Umělec
2000       Zprávy: Společnost Františka Bílka
2001       Umělec
2007       Zprávy společnosti Františka Bílka
2010/09/16       Art news
2018       Zprávy společnosti Františka Bílka
pozvánka autorská
rok vydání   autor   název (podnázev)
1969   Sekal Zbyněk   Pozvánka na výstavu Zbyňka Sekala Sochy a skládané obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání   autor   název (podnázev)
1965       Zbyněk Sekal a Jiří Valenta
průvodce
rok vydání   autor   název (podnázev)
2019       Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
příležitostný tisk
rok vydání   autor   název (podnázev)
1964   Kubišta Bohumil   V zájmu krásy (Výběr z kreseb, grafiky a textů Bohumila Kubišty)
sbírkový katalog
rok vydání   autor   název (podnázev)
1948       Katalog Jurečkovy galerie
seznam vystavených prací
rok vydání   autor   název (podnázev)
1884       Seznam umělecké výstavy roku 1884 na Žofínském ostrově: 45. rok Krasoumné jednoty pro Čechy v Praze
nedat. (1895)   Schneider Sascha   Výstava děl Saši Schneidera / Oeuvres de Sacha Schneider / Werke Sasha Schneider's / Sasha Schneider's Works