Eugen Krón

* 1. 5. 1882, Sobrance (Sobrance), Slovensko (Slovakia)
7. 1. 1974, Budapešť (Budapest), Maďarsko (Hungary)
pedagog, malíř, grafik

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Eugen Krón
Zápas
1920
kresba
papír, uhel
343 x 264
Eugen Krón
Štúdia z cyklu Eros
1927
kresba
papír, uhel
395 x 298
Eugen Krón
Les života
1927
kresba
papír, uhel
371 x 320
Eugen Krón
Košická ulička
1920-1925
kresba
papír, uhel
600 x 452
Eugen Krón
Muži v lese
1924
kresba
papír, uhel
422 x 350
Eugen Krón
Výstava Bauer - Lambor. Výstava-Kiállitás. Východoslov. museum.
1921
litografie (L)
papír
700 x 495

heslo:
Eugen Krón sa narodil 1. 5. 1882 v Sobranciach, zomrel 7. 1. 1974 v Budapešti. Tento umelec patril medzi zakladateľov košickej maliarskej moderny, ktorá nadobudla svoj vrchol v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia. V tom čase sa tvorba slovenských výtvarníkov delila zhruba na dve oblasti. Zatiaľ čo jedna skupina sa vyjadrovala formou tzv. "pro-slovenského národného umenia" s charakteristickými prvkami oslavy tunajšej prírody a jej ľudí (Benka, Fulla), pre skupinu okolo Eugena Króna bolo typické vyjadrovanie v súlade so svetovými umeleckými trendmi. Jeho tvorivo najvýznamnejšie obdobie však kritici vkladajú práve do čias jeho pôsobenia v Košiciach. Tu vytvoril svoje najvýznamnejšie cykly - litografie "Tvorivý duch" a "Muž Slnka". Okrem vlastnej tvorby, ktorá vychádzala z moderného názoru expresionizmu, sa v Košiciach venoval aj pedagogickej činnosti. Na podnet J. Poláka založil a vyučoval v múzeu na kresliarskej a maliarskej škole. V tejto škole získali základy pre svoju neskoršiu tvorbu takí umelci ako Koloman Sokol, Konštantín Bauer, Juraj Collinásy, Jozef Fabini, Ľudovít Feld, Imrich Oravecz a ďalší, no aj mnoho talentovaných Košičanov z radov remeselníkov a obchodníkov.
cassovia.sk, 21.7.2017

poznámka:
Krón, Jenő, 1882-1974