Skupina Ra

rok vzniku: 1947
rok zániku: 1948

poznámka:
Skupina Ra vznikla kolem 1944 z podnětu V. Zykmunda, který 1937 inicioval vznik edice Ra: název odvozen od města Rakovník.

Skupina Ra

osoba   narození rok od - do, poznámka
Istler Josef   13. 11. 1919     1942 - 1948
Koreček Miloš   26. 10. 1906     1945 - 1948
Kundera Ludvík   22. 3. 1920     ???? - ????
Lacina Bohdan   15. 2. 1912     1947 - ????, členem 1945 - 48?
Lorenc Zdeněk   12. 2. 1919     1947 - ????
Miškovská Miroslava   14. 7. 1919     ???? - ????
Mizera Otto (Otta)   29. 5. 1919     ???? - ????
Puchmertl Jaroslav   14. 10. 1916     ???? - ????, Ve 40. letech se stýkal s členy skupiny Ra - Ottou Mizerou, Zdeňkem Lorencem, Josefem Istlerem ad.
Reichmann Vilém   25. 4. 1908     ???? - ????
Tikal Václav   24. 12. 1906     1946 - 1948
Zuska Jan   20. 11. 1918     ???? - ????
Zykmund Václav   18. 6. 1914     1944 - 1949

Skupina Ra

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
  1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
  1988   Skupina Ra
  2006   České umění XX. století: 1940-1970
  2020   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině / The Artists' Group Ra: Messages on the Present Hour
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   „Československý malíř“ Salvator Dalí a jeho vliv na české umění
  2012   Automatická madona (Antologie Skupiny Ra)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1946   A zatím co válka (Josef Istler, Miloš Koreček, Ludvík Kundera, Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Otta Mizera, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Váíclav Tikal, Václav Zykmund)
  1947   Skupina Ra (Josef Istler Miloš Koreček Ludvík Kundera Bohdan Lacina Zdeněk Lorenc Vilém Reichmann Václav Tikal Václav Zykmund)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Encyklopedický slovník
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1946   Také umění
  1947   K výstavě Skupiny Ra
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36)
  1947   Surrealismus s výhradami
  1947   Výstava členstva z let 1939-1947 (SVU Mánes)
  1947   Výstava mladých v Topičově salonu
  1948   PVV v Umělecké besedě
  1966   O skupině Ra
  1966   Profil jedné generace
  1973   K článku Jiřího Vykoukala o skupině Ra
  1986   Čtyřicátá léta v tvorbě Josefa Istlera
  1988   Retrospektiva Skupiny Ra v Domě U zvonu
  1989   Surrealismus a české umění
  1996   Literatura Skupiny Ra
  1996   Panorama Skupiny Ra
  1996   Years of long days (Surrealism in Czechoslovakia)
  2001   Skupina Ra
  2003   Skupina RA
  2011   Skupina Ra (1947)
  2015   Miloš Koreček a Vilém Reichmann. Dvaja fotografi skupiny RA / Two artists of the group RA
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1946   Skupina Ra: První výstava
  1988   Skupina Ra
  1988   Skupina Ra
  1989   Skupina Ra
  1989   Skupina Ra
  2003   Miroslava Miškovská a Skupina RA
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Skupina Ra
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Výtvarné centrum Chagall: Plán výstav 2002
  2020   NGP: Veletržní palác / Trade Fair Palace
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
text
  rok vydání   název (podnázev)
  1947   Výstava skupiny RA

Skupina Ra

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2003/01/10 - 2003/02/15   Miroslava Miškovská a Skupina RA, Galerie Maldoror, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1947/01/11 - 1947/02/09   Skupina Ra: První výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1947/02/18 -   Skupina Ra, Topičův salon (1937-1949), Praha
1947/03/02 -   Skupina Ra, Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
1947/04/20 -   Skupina Ra, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/09 - 1984/10   Gruppe Ra, Galerie Dialog e. V., Berlín (Berlin)
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/20 - 1988/12/31   Skupina Ra, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/02/02 - 1989/03/05   Skupina Ra, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/03/09 - 1989/04/30   Skupina Ra, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/10/19 - 1989/12/10   České malířství XX. století (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 1. V okruhu SVU Mánes - Sedm v říjnu, Skupina Ra, jednotlivci a generace) - 15. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2001/03/14 - 2001/04/04   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2001/04/10 - 2001/05/27   Skupina Ra. Ohlédnutí za surrealistickou skupinou očima Ludvíka Kundery, Okresní vlastivědné muzeum, Litoměřice (Litoměřice)
2002/06/27 - 2002/08/07   Skupina Ra, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2019/11/26 - 2020/07/12   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině, Veletržní palác, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)

Skupina Ra

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Generácia 1909
  1965   Pražské výstavy
  1971   Situace naší grafiky
  1981   Roudnice nad Labem (Zprávy z krajů)
  1988   Smysl českého moderního umění
  1988/06/08   Výtvarné umění po roce 1945
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií)
  1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998)
  1997   Snář českého surrealismu
  1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999)
  1999   O dada, surrealismu a českém umění
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice)
  2006   Dva Ra-fotografové
  2006   Umění 40. a 60. let
  2007   Vilém Reichmann
  2011   Bilance Aleše Krejči
  2011   Konec avantgardy?
  rok vydání   název (podnázev)
  ????