Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika...

termín: 2000/07/01 - 2000/09/15
instituce: Muzeum umění Benešov
typ výstavy: kolektivní