Jiří Müller

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1988   Jiří Müller: Kresby, ilustrace
2000   Jiří Müller
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965)
1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
1974   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1978   Jihočeští výtvarníci k slavným výročím (61. výročí VŘSR, 60. výročí Československa)
1978   Jihohočeští výtvarníci
1979   Současné jihočeské výtvarné umění (Malba / grafika)
1982   Člověk a současnost
1983   Čtyři žáci profesora Karla Svolinského (Jana Boudová, Jiří Bouda, Josef Kos, Jiří Müller)
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985   Jihočeští výtvarníci a architekti (K 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou)
1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   Sovětský svaz v tvorbě jihočeských výtvarníků
1989   Třiadvacet žáků národního umělce Karla Svolinského (Volná a užitá grafika)
1990   Český jih 1990 (Současné jihočeské umění)
1993   Asociace jihočeských výtvarníků
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků)
1997   Intersalon 97 (1. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 1th international exhibition of contemporary visual art)
1998   Intersalon AJV 98 (2. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 2th international exhibition of contemporary visual art)
1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Intersalon AJV 2000 (4. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška / 4th international exhibition of contemporary visual art)
2002   Intersalon AJV 2002 (6. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2003   Intersalon AJV 2003 (7. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2004   Intersalon AJV 2004 (8. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohledy do sbírek AJG)
2005   Intersalon AJV 2005 (9. ročník mezinární soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška)
2006   Intersalon AJV 2006 (Mezinárodní soutěžní přehlídka výtvarného umění dneška)
2006   České umění XX. století: 1940-1970
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2009   Intersalon AJV 2009 (XIII. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2012   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012 (XVIII. ročník )
2015   Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1981   Život a práce lidu jižních Čech (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 5, 1981, -
1983   K výstavě čtyř žáků prof. Karla Svolinského, Čtyři žáci profesora Karla Svolinského, , , 1983, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Jiří Müller. Kresby, grafika
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
2012   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012 (XVIII. ročník)
almanach
rok vydání, název (podnázev)
1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1983   Jihočeští výtvarní umělci míru
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění