Miroslav Kloss

typograf

 

pohlaví: muž

poznámka:
NK ne - 2011/11
Galerie Smečky
Gallery, spol. s.r.o.

Miroslav Kloss

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  2003   Nejkrásnější české knihy roku 2002 / The Most Beautiful Czech Books of 2002, Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Typo 9010: Czech Digitized Typefaces 1990-2010, BiggBoss, Praha 2
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Výstava o výstavě (Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti), Revolver Revue, 273-275
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Karel Haloun a Luděk Kubík ve spolupráci s Jaroslavem Prokopem a Miroslavem Klossem, Divadlo Archa, Praha
  2002   4D - Drtina, Haloun, Kloss, Kubík, Galerie Jána Šmoka, Jihlava (Jihlava)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   The Best of: Ceny Czech Grand Design 2009 / Czech Grand Design Awards 2009 (Ročenka českého designu / The Yearbook for Czech design), Profil Media, s.r.o., Praha

Miroslav Kloss

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jiří Ladocha
  2006   Konfrontace V. (Josef Hampl), Polský institut, Praha
  2006   Staša Fleischmannová, Galerie Smečky, Praha
  2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Ivo Medek Kopaninský: Vyskladněno / vystaveno ... a zase naopak, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Josef Hampl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Josef Honys, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Eugen Brikcius, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Jan Antonín Pacák
  2008   Joska Skalník: Sny, situace, hry, Galerie Smečky, Praha
  2008   Viki Shock, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Vladimír Jiránek, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2009   František Doležal, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Karel Valter, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Jiří Kaloč, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Vlasta Kemr, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Galina Egerová: Stopy v kolážích a obrazech, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Jan Placák
  2011   Michal Singer: Circus minimus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Světla Kořánová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Vladimír Holub: The Survival, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Joska Skalník: Sny - situace - hry, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2013   Václav Sivko: Pootevřené dveře, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Táborské setkání, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
  1999   Sklo / Glass (Miluše Roubíčková, René Roubíček), The Studio Glass Gallery, Londýn (London)
  2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2008   Básnivá koláž
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Jana Eyrová, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1978   Doktor v domě a na moři, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1980   Moře, objevy, staletí, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1988   Do nitra kontinentů, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1990   Kolínsko, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  2000   Trója Château (Art and History), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Vesmír, bohové, lidé (Nejstarší řecké mýty), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Technika malby (Díl I. - Malířský a konzervační materiál), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2003   Technika malby (Díl II. - Průzkum a restaurování obrazů), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2007   Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Industriál_paměť_východiska, Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2007   Jindřich Štyrský, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2008   Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   Jan Štursa, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2013   Slasti a neřesti (33 rozhovorů Aleny Plavcové), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   FIT Prague 1970, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Jiří Kaloč: Informel a Socha domu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Vlasta Kemr - jak mě neznáte (Koláže z let 1984 - 2009), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Galina: Stopy v kolážích a obrazech, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka), Nadační fond Galerie Smečky, Praha

Miroslav Kloss

příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám), Ministerstvo kultury České republiky, Praha