Oldřich Mikulášek

* 26. 5. 1910, Přerov (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 7. 1985, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
básník, spisovatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01081628

poznámka:
Akronym
Kim, 1910-1985
kim, 1910-1985
Mk, 1910-1985
O. M., 1910-1985
Odkaz. forma
Mikulašekas, Oldržichas, 1910-1985
Redaktor Rovnosti v Brně, Lidových novin, časopisu Host do domu, literárního oddělení Československého rozhlasu, básník.

Oldřich Mikulášek

Jeden z nejvýraznějších představitelů české literatury 20. století spojil téměř půlstoletí života s Brnem, které, stejně jako jižní Morava, se mu stalo trvalým inspiračním zdrojem. V rodném Přerově vychodil měšťanku a vystudoval dvouletou obchodní školu (1927). Po absolutoriu vystřídal pestrou řadu zaměstnání. Byl fakturistou v továrně na cukrovinky, správcem cihelny, litografem a leptačem u Bati ve Zlíně. V roce 1931 vydává vlastním nákladem básnickou prvotinu Černý-bílý-ano-ne, poznamenanou postupy pozdního poetismu. Svůj debut později odmítl a zničil. Na počátku 30. let působí jako tajemník redaktora zlínského Obzoru J. Kovaříka, který byl i dopisovatelem brněnské ústřední redakce Lidových novin. Po Kovaříkově odchodu do Prahy nastupuje Mikulášek v lednu 1934 na jeho místo v Obzoru. Přerovsko a Zlínsko se mu staly výchozím prostředím a zkušeností pro literární tvorbu, navázal zde řadu kontaktů s místními umělci, výtvarníky, literáty i novináři. V červenci 1937 nastupuje do redakce Lidových novin. Stěhuje se do Brna i se svou budoucí manželkou Boženou Hanzlíkovou. Opouští středomoravské prostředí, které však zůstalo přítomno v přírodním plenéru jeho poezie. Dokládá to triptych básní Marné milování (1940), Křídlovka (1941), Tráva se raduje (1942), který shrnuje verše z přerovského období.

V době protektorátu je Mikulášek z redakce Lidových novin vypuzen do jejich archivu. Po osvobození republiky přechází do redakce Rovnosti. Zde se stává vedoucím kulturní rubriky, z jeho podnětu byl do redakce přijat i Josef Kainar, který zde uveřejňuje své proslulé Rozhlásky. V roce 1946 publikuje Mikulášek sbírku podle plotu, za kterou získává v soutěži tří nakladatelství nejvyšší ocenění (spolu s Ivanem Blatným, viz Ivan Blatný). V té době se stává členem volného Sdružení moravských spisovatelů, v jehož Listu publikuje vlastní verše i původní překlady Anny Achmatovové a eseje o umění. V jeho poetice nastává zlom, přírodní scenérie jeho básní je doplněna až nahrazena světem městské skutečnosti. Je tím velice blízký legendární Skupině 42, přátelí se s jejími členy (Josefem Kainarem, Jiřím Kolářem, Jiřinou Haukovou, Bohumírem Matalem), píše si s jejím teoretikem Jindřichem Chalupeckým. V roce 1947 publikuje sbírku Pulsy, k okruhu jeho přátel přibývají František Halas, Ivan Blatný, Adolf Kroupa, Jaromír Tomeček, Bohdan Lacina, Konrád Babraj, Vincenc Makovský a další (viz František Halas, Adolf Kroupa, Jaromír Tomeček, Vincenc Makovský). Nově se seznamuje s Janem Skácelem, který začal posílat své prvotiny do Rovnosti (viz Jan Skácel). V roce 1948 přechází Mikulášek do Svobodných novin.

V březnu 1949 se rozpadá jeho manželství. Mikulášek se stává členem výboru Svazu čs. spisovatelů, v dubnu 1952 nastupuje do literární redakce brněnského studia Československého rozhlasu. Seznámil se zde s Věrou Trojanovou, s níž se v říjnu téhož roku oženil. V roce 1953 publikuje sbírku Horoucí zpěvy. V dubnu téhož roku se narodil syn Ondřej, dnes herec činohry Národního divadla v Brně.

V ediční činnosti však nastává přeryv. Společenská atmosféra, vyžadující povinný tvůrčí optimismus, nebyla nakloněna typu poetiky, jakou se vyznačovala Mikuláškova tvorba. Ortelné verše čekaly na vydání deset let, pak byly doplněny oddíly Milosti a Tance. V roce 1955 vychází sbírka Divoké kačeny. O rok později nastupuje Mikulášek do redakce významného brněnského kulturního měsíčníku Host do domu. Stává se členem předsednictva Svazu čs. spisovatelů. Publikuje poemu Krajem táhne prašivec (1957) a sbírky Ortely a milosti (1958), První obrázky (1958), poemu Albatros a Pohádku o brněnském krokodýlovi (1961). V roce 1963 uveřejňuje sbírku Svlékání hadů, je jmenován zasloužilým umělcem. Dostává pětileté stipendium, může se věnovat jen vlastní tvorbě. Titulu národního umělce se vědomě vyhnul svými postoji na sklonku 60. let. Končí své působení v předsednictvu Svazu čs. spisovatelů, nadále pracuje v jeho brněnské pobočce. V roce 1966 publikuje sbírku To královské. Na Velikonoční pondělí roku 1967 utrpěl básník vážný úraz, který ho na 21 měsíců upoutal na lůžko a zanechal i trvalé následky. Mikulášek se po zbytek života pohyboval jen s obtížemi, s francouzskými holemi, dostal invalidní důchod. Ozvěnu tragické osobní zkušenosti nacházíme ve sbírce Šokovaná růže (1969). K tomu přistoupilo i vynucené umlčení v normalizačních letech. Básník se stává členem volného uměleckého seskupení Sdružení Q, v roce 1971 končí své členství v KSČ. Nevstoupí do „přípravného“ svazu spisovatelů, organizovaného Josefem Kainarem. Svůj postoj koordinuje s Jaroslavem Seifertem. Na celé desetiletí se pak Oldřich Mikulášek ocitá na seznamu zakázaných autorů. V omezeném nákladu, zato za velkého zájmu čtenářů, vycházejí sbírky Veliké černé ryby a dlouhý bílý chrt (1981), Žebro Adamovo (1981), Sólo pro dva dechy (1983), Čejčí pláč (1984). Další úraz, který utrpěl v únoru 1985, se básníkovi stal osudným, jeho následkům podlehl o pět měsíců později. Posmrtně vyšly jeho básně Druhé obrázky (1986), A trubky zlatý prach (1991). V exilu vyšly básně z přelomu 60.-70. let, uspořádané do sbírky Agogh (Toronto, 1979).

Oldřich Mikulášek napsal 22 knih veršů, jeho milostná lyrika patří k našim literárním skvostům. Patří bezesporu k nejvýznamnějším uměleckým osobnostem brněnských dějin. Městu zůstal věrný až do své smrti, žil zde 47 let. Jižní Morava a Brno patří často k ústředním motivům jeho tvorby, v jeho verších ožívají brněnská místa – Zelný trh s Parnasem, Římské náměstí, Petrov, Špilberk, Joštova ulice, Česká, vinárny U rosničky a v Klášteře, Koliště, Dornych, Juliánov a další. Náš přední literární vědec Jiří Opelík napsal, že česká poezie 20. století zná tři univerzalistické básníky: Holana, Seiferta a Mikuláška. Po Oldřichu Mikuláškovi je pojmenováno náměstí v Brně - Starém Lískovci.

Na domě č. 4 v Mášově ulici připomíná pamětní deska s portrétem (Sylva Lacinová - Jílková) místo, kde bydlel.

zdroj: www.brno.cz

Bibliografie
1995 Královské léto, Petrov

zdroj - www.ipetrov.cz

Oldřich Mikulášek

 

Oldřich Mikulášek

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), Čs. rozhlase, od r. 1957 redaktorem Hosta do domu
1937 - 1945   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), Lidové noviny
1945 - 1948   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), Rovnost
1948 - 1952   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), Svobodné noviny

Oldřich Mikulášek

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Syndikát českých spisovatelů, *
???? - ????   Syndikát novinářů České republiky, *

Oldřich Mikulášek

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982/03/24 - 1982/04/12   Písemné dokumenty českých spisovatelů a básníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2012/10/24 - 2013/03/30   Milovníci knížek, Biskupský dvůr, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Oldřich Mikulášek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Zasloužilý umělec Oldřich Mikulášek
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Beletristický přínos olomouckého kraje (Seznam spisovatelů a jejich knih), Okresní osvětový sbor pro Olomouc venkov, Olomouc (Olomouc)
  1963   Jak číst poezii, Československý spisovatel, Praha
  1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze), Československý spisovatel, Praha
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1999   Nezval, Seifert a ti druzí... (Necenzurovaný slovník českých spisovatelů), Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Oldřich Mikulášek: Marné milování (pásmo mladé lyriky), Akord, 98-99
  1943   Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje. (O knihách), Akord, 380-382
  1964   K Mikuláškovu večeru "Štafety", FLP Revue
  1988   Promarněné příležitosti (Pavel Bojar: Hoře milovati, Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje), Obhajoba umění, 440-443
  1991   Promarněné příležitosti (Pavel Bojar: Hoře milovati, Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje), Obhajoba umění, 245-246
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Básníci před mikrofonem, Radioservis, a.s., Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Oldřich Mikulášek (básník, zasloužilý umělec)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940/12/15   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1943/08   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), X..ročník, 9-10.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)

Oldřich Mikulášek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Tráva se raduje, František Borový, nakladatelství, Praha
  1953   Horoucí zpěvy (Vyznamenáno cenou města Brna 1953), Československý spisovatel, Praha
  1958   Divoké kačeny, Československý spisovatel, Praha
  1958   Ortely a milosti (Verše z let 1946 - 1958), Československý spisovatel, Praha
  1961   Albatros (Měsíční variace), Československý spisovatel, Praha
  1963   Ortely a milosti, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Faraónka, Československý spisovatel, Praha
  1966   To královské, Československý spisovatel, Praha
  1969   Šokovaná růže, Československý spisovatel, Praha
  1970   Kam létají labutě, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1980   Červenec (Výbor z básní), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1988   Sólo pro jeden dech (Výbor z poezie), Československý spisovatel, Praha
  1994   Utrpení starého Werthera, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Taneční fantasie, Krajská knihovna, Olomouc (Olomouc)

Oldřich Mikulášek

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Bohumír Dvorský
  1956   Věra Fridrichová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1964   Eduard Milén: Výtvarné dílo
  1981   Rudolf Hanych
  1983   Antonín Smažil: Moje krajiny
  1984   Pavel Navrátil: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1995   Svatopluk Slovenčík, Nakladatelství Archa, Zlín (Zlín)
  2001   Pavel Navrátil, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Břetislav Fromm: Dřevěné reliéfy
  nedatováno   Zasloužilý umělec Oldřich Mikulášek
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Rudolf Prokop, Václav Beránek, Zdeněk Kučera, Český fond výtvarných umění, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), Československý spisovatel, Praha
  1955   Básnický almanach 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Noční hlídka srdce, Československý spisovatel, Praha
  1964   Udeřila hodina, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1977   Má vlast, Orbis, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2012   Víno, vínko, vínečko, Kamil Mařík Professional Publishing, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Básnický almanach 1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Dar přátelství (Sborník k poctě československých polygrafů, vydaný u příležitosti výstavy "Vývoj české knihy 1468-1955" ke dni tisku v jubilejním roce desátého výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou), Odbor kultury krajského národního výboru, Olomouc (Olomouc)
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1966   Pád do výšky, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1971   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1983   Kupte si štěstí v bazaru (Česká poezie 20. století ve znamení humoru), Československý spisovatel, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
  2004   Adieu Musen (Anthologie des Poetismus), Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Deštivý čas, Kvart, 162-164
  1960   Malá spása, Rudolf Prokop, Václav Beránek, Zdeněk Kučera
  1966   Druhý rozhovor bláznů, Sešity pro mladou literaturu, 22-22
  1966   S Oldřichem Mikuláškem hovořil Jiří Pištora, Sešity pro mladou literaturu, 23-24
  1990   Milý Honzo…, List pro literaturu, 10-10
  2001   Zatmění (Pavlu Navrátilovi), Pavel Navrátil, 40
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Almanach Klubu čtenářů 1962, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1994   Almanach Sdružení Q: 5 (Ohlédnutí In memoriam), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Černé umění očima básníků, Spolek Typografia v Praze, Praha
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959-1960   Plamen (Básnické přílohy 1959-1960)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)

Oldřich Mikulášek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Prokrustovo lože, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha

Oldřich Mikulášek

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1966/05/03 - 1996/06/12   Jugoslávský skicář Josefa Kaduly, Palác šlechtičen, Brno (Brno-město)

Oldřich Mikulášek

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   …nejlépe tlačiti vlastní káru sám (Život Josefa Váchala), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Byli moji přátelé, Revue K
  2018   Pravda a lež jako rozbuška ve skleníku, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 40-42
  2019   Věk podivných slastí, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 44-46

Oldřich Mikulášek

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1953   Cena Osvobození města Brno
1955   Cena Jiřího Mahena, Výroční cena
1958   Cena Syndikátu českých spisovatelů
1964   Cena nakladatelství Československý spisovatel, za poezii, Svlékání hadů
1965   Státní cena