Zora Rusinová

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1973 - 1977   Uměnovědný ústav SAV v Bratislavě, Bratislava (Bratislava), ()
1979 - 1992   Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava), (redaktorka)