zdroj: http://www.unitarska-akademie.cz/pm/vedeni-aktual.html

Jana Tichá

* 3. 11. 1964, Duchcov (Teplice), Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, redaktorka, historička umění, překladatelka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: xx0001768
VIAF: 4603854

poznámka:
* - kartotéka Ateliér
PhDr., časopis Zlatý řez; zaměřená na současnou architekturu a výtvarné umění.

Jana Tichá

zdroj: http://www.unitarska-akademie.cz/pm/vedeni-aktual.html
 

Jana Tichá

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha, redaktorka
???? - ????   Zlatý řez, Praha, šéfredaktorka

Jana Tichá

symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2001/10/15   Revitalizace obce Řeporyje, Seminář o problému obcí ležících ve stínu velkých měst, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha

Jana Tichá

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Anketa, Fotograf, 98-105
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Revitalizace obce Řeporyje (Seminář o problému obcí ležících ve stínu velkých měst), Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha

Jana Tichá

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Architektura: tělo nebo obraz? (Texty o moderní a současné architektuře III.)
  2009   D3A (Živá architektura / Airy Architecture), Zlatý řez, Praha
  2010   Bára (Neuvěřitelný příběh věže / The incredible story of a tower), Zlatý řez, Praha
  2019   Národní technická knihovna, Národní technická knihovna, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Architektura na prahu informačního věku (Texty o moderní a současné architektuře), Zlatý řez, Praha
  2006   Architektura v informačním věku (Texty o moderní a současné architektuře II), Zlatý řez, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   PRG / 20 / 21 (Současná architektura), Zlatý řez, Praha

Jana Tichá

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Petr Jareš: Osnovy souvislostí (Obrazy, grafika, plastiky), Galerie Franze Kafky, Praha
  2001   Magdalena Jetelová: Urban Landscape (14°25'01''E Connection 50°05'15''N), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Ivana Lomová: Dokud nás smrt nerozdělí
  2007   Magdalena Jetelová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Martin Rajniš
  2014   Martin Rajniš: Architecture Guild, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2014   Martin Rajniš: Huť architektury, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Barbara Benish, Margita Titlová Ylovsky : =1-12-3-8-9-13-9-1
  1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník), Městský úřad, Mikulov (Břeclav)
  2005   Industriální stopy / Vestiges of Industry (Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 - 2005 / Architectural conversion of industrial heritage in Czech Republic 2000 - 2005), Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT, Praha
  2020   Burian-Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla: Stavby a projekty 2009-2019, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Future Systems, Zlatý řez, Praha
  2003   Tančící dům, Zlatý řez, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2009   D3A (Živá architektura / Airy Architecture), Zlatý řez, Praha
  2009   Národní technická knihovna, Národní technická knihovna, Praha
  2009   National Technical Library, Národní technická knihovna, Praha
  2010   Bára (Neuvěřitelný příběh věže / The incredible story of a tower), Zlatý řez, Praha
  2014   Jiří Střítecký: Atelier 8000, Atelier 8000, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   MCA atelier: Stůl u okna, kniha na stole / A Table at the Window, a Book Upon the Table, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Texty, Zlatý řez, Praha
  2019   Atelier RAW: Architekti Rusín & Wahla 2009-2019, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
  2019   Burian - Křivinka: Architekti 2009-2019, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
  2019   Národní technická knihovna, Národní technická knihovna, Praha
  2019   Petr Pelčák: Architekt 2009-2019, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Architektura na prahu informačního věku (Texty o moderní a současné architektuře), Zlatý řez, Praha
  2006   Architektura v informačním věku (Texty o moderní a současné architektuře II), Zlatý řez, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2019   Názvosloví etnografických sbírek I: Myslivost, lovectví, Asociace muzeí a galerií, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Bohumil Kubišta (Ve Valdštejnské jízdárně...), Lidová demokracie, 4
  1993   Privatissima Jiřího Balcara (K výstavě instalované v galerii Gema na Starém Městě), Lidová demokracie, 49.ročník, 206.číslo, 4-4
  1994   Informel a neokonstruktivismus (Česká grafika šedesátých let v pražském Paláci Kinských), Lidová demokracie
  1994   Rudolf Steiner - Karel Malich, Výtvarný život, 11
  1995   Čestmír Suška, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1995   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, 19-19
  1995   Rozhovor s Jiřím Příhodou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Along the Frontier (Bruce Naumann, Ann Hamilton, Francesc Torres, Bill Viola...), Detail, 61
  1996   Bronzová ratolest (Praha, Schwarzenberský palác, 9. 10. - 3. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9-9
  1996   Česká abstraHce, Detail, 5
  1996   Grand Prix Obce architektů 95, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1996   Matej Kren (Galerie Jiří Švestka, Praha, 23.6. až18.8.1996), Detail, 26-26
  1996   Matej Kren (Jiří Švestka gallery, Prague, 23 June - 8 Sept 1996), Detail, 31-31
  1996   Rozhovor s Ivanem Kafkou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Rozhovor s Jiřím Příhodou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Springer, Detail, 8
  1996   Téma - Veletržní palác (Od expozice...), Detail, 4
  1997   Architektura na rozcestí, Týden, 56-71
  1997   Demode, Umělec, 25
  1998   Doug Aitken: Diamond Sea, Detail, 15
  2000   Česká architektura na přelomu tisíciletí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2000   Rozhovor s Martinem Mainerem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2001   Architektura na prahu informačního věku, Architektura na prahu informačního věku, 7-13
  2001   Francouzská spojka v českém centru, Umělec, 86-87
  2003   Anketa, Fotograf, 98-105
  2003   Půdní vestavba Vinohrady (Měkká architektura), Stavba, 46-48
  2003   S architekty o bydlení ve městě (AP Atelier, Josef Pleskot), Stavba, 57-58
  2004   Rozhovor s Josefem Pleskotem, Zlatý řez, 82-83
  2005   Koncem sedmdesátých a počátkem osmdesátých let..., České ateliéry / Czech studios, 183
  2005   Magdalena Jetelová, České ateliéry / Czech studios, 470-471
  2005   Priznanje Piranesi 2004 / The Piranesi Mention 2004 (Generální konzulát České republiky v Mnichově / Consulate General of the Czech Republic in Munich), Piranesi, 80-85
  2006   Architektura v informačním věku, Architektura v informačním věku, 7-13
  2006   Magdalena Jetelová /Islandský projekt 1992/ (portfolio), Fotograf, 24-35
  2006   MetaCity (CZ), Zlatý řez, 14-15
  2007   Centrála ČSOB Group, Praha Radlice, Vesmír, 466-467
  2007   introduction (Barthes: the punctum of architectural photography), Fotograf, 4-5
  2007   Úvod (Barthes: punktum architektonické fotografie), Fotograf, 4-5
  2008   Ladislav Lábus: Rozhovor / Interview, Zlatý řez, 32-40
  2009   Josef Pleskot: Rozhovor / Interview, Zlatý řez, 50-57
  2010   Czech Architecture at the Turn of the Millenium, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Monika Ševčíková: Obrazy

Jana Tichá

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kamenné poselství I. J.
  1995   Jiří Kaloč: Výběr z tvorby 1991-1995
  1995   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up.., Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Jiří Georg Dokoupil: Catalogo, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Tomáš Tichý: i bílá v Prostoru, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Jiří Mika: Olej, akvarel, kresba
  1998   Jürgen Klauke: Vedlejší účinek / Side Effect, Galerie Rudolfinum, Praha
  1998   Vladimír Havlík 1978 - 1998, JNJ Galerie, Praha
  2001   Alvar Aalto: Houses (Nadčasovost výrazu / Time expressions)
  2001   J. V. Slavíček: Die vier Urkräfte / The Four Elements / Čtyři živly (Malerei / Paintings / Obrazy 1980–2000)
  2006   J. V. Slavíček: Malerei / Painting 2001–2005 (Die wiedergefundenen Bilder / Pictures Lost and Found)
  2006   Rineke Dijkstra: Portréty / Portraits, Galerie Rudolfinum, Praha
  2012   Shirana Shahbazi: Takže znovu / Then Again, Galerie Rudolfinum, Praha
  nedat   Petr Kvíčala (1996 - 1999)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1994   Video Art ´94 (Nature in motion / Příroda v pohybu), Baroko & Fox (B&F), Beroun (Beroun)
  1999   Crossing (Umění pro ucho a oko / Art to Hear and to See), Galerie Rudolfinum, Praha
  2001   American Art (ze Sbírky Goetz, Mnichov), Galerie Rudolfinum, Praha
  2004   Dialogue: Los Angeles / Prague 2004 (Certain Traces / Jisté stopy), Art Dialogue, Praha
  2004   Mladá britská architektura (Nové projekty z Bartlett School of Architecture, UCL), British Council / Britská rada, Praha
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2007   Uncertain States of America: Americké umění ve třetím tisíciletí, Galerie Rudolfinum, Praha
  2011   Já, bezesporu / Undeniably me, Galerie Rudolfinum, Praha
  2013   Jake & Dinos Chapman: The Blind Leading the Blind / Slepý vede slepého, Galerie Rudolfinum, Praha
  2014   Viktor Pivovarov, Ged Quinn: Cake and Lemon Eaters, Galerie Rudolfinum, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Zlatý Anděl: Jean Nouvel v Praze / in Prague, Zlatý řez, Praha
  2003   Tančící dům, Zlatý řez, Praha
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2008   The Falling Kingdom, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Architektura: tělo nebo obraz? (Texty o moderní a současné architektuře III.)
  2014   Texty, Zlatý řez, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Architektura na prahu informačního věku (Texty o moderní a současné architektuře), Zlatý řez, Praha
  2006   Architektura v informačním věku (Texty o moderní a současné architektuře II), Zlatý řez, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Umění a computery / Art and computers, Orbis Fictus, 67-75
  1997   Dynamika veřejného prostoru a soukromého v chicagském umění / The public/private dynamic in Chicago art, Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space, 21-31
  1998   Válec s obousměsným zrcadlem uvnitř krychle a videosalon: (střešní park pro Dia Center for the Arts), Detail, 9
  2010   Czech Architecture at the Turn of the Millenium, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Soumrak: Nové tendence ve figurativní malbě / Nightfall: New Tendencies in Figurative Painting, Galerie Rudolfinum, Praha
textová příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Nan Goldin: I´ll Be Your Mirror / Budu tvým Zrcadlem, Galerie Rudolfinum, Praha

Jana Tichá

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2010/08/29 - 2010/11/21   Martin Rajniš: Natural Architecture / Přirozená architektura (12th Venice Biennale of Architecture 2010), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1997/04/25 - 1997/06/07   Margita Titlová Ylovsky, Barbara Benish: =1-12-3-8-9-13-9-1, Pražský hrad, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Praha
1997/09/12 - 1997/10/19   Dílna 1994-1997, Pražský hrad, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Praha
2020/09/18 - 2020/11/15   Burian-Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla: Stavby a projekty 2009-2019, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Jana Tichá

autorská
termín   název výstavy, místo konání
----/05/18 -   Ivana Kosková: Obrazy, Galerie K & B, Praha
1993/05/18 - 1993/05/31   Aleš Rezler: Osobní magie, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1995/09/26 - 1995/10/15   Monika Ševčíková: Protipóly - Makropulos, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/21 - 1997/02/16   Jiří Kornatovský: Práce v stigmografických soustavách, JNJ Galerie, Praha
1997/09/18 - 1997/10/19   Libor Lípa: Obrazy / Paintings, Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad, Praha
1998/05/14 - 1998/06/14   Petr Jareš: Osnovy souvislostí, Galerie Franze Kafky, Praha
2007/12/04 - 2008/02/24   Ivana Lomová, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2012/06/09 - 2012/07/29   Ivana Lomová: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1994/06/09 - 1994/07/15   Práce Čestmíra Sušky a Františka Skály, Pražský hrad, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Praha
1998/06/09 - 1998/07/03   Založená smlouva, Faustův dům, Praha
2000/05/23 - 2000/06/26   Roman Franta: Obrazy, Jiří Plieštik: Sochy, IPB, a.s., Praha