Výtvarné umění: Aukce

instituce, obec, adresa
European Arts Investments, Praha, Jugoslávských partyzánů 20