Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016

termín: 2016/04/26 - 2016/10/10
instituce: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
typ výstavy: kolektivní