Tomáš Měšťánek

* 20. 4. 1951, Březolupy (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
30. 1. 2021, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Česká republika (Czech Republic)
malíř, grafik, kreslíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:

V díle Tomáše Měšťánka lze najít spoustu věcí. Co tam ale najít nelze je klid. Ke každému z jeho obrazů si lze přimyslet děj, každý může mít předchůdce i pokračování, konce se lze jen dohadovat. Podle Měšťánka nemá umění jen těšit, ale má také rvát a zneklidňovat, ptát se, ne dávat odpovědi. Měšťánkovy obrazy jsou vášnivé. Jejich barvy jsou výkřiky a světlo na nich je nemilosrdné a nikdo mu neunikne. Vyhmátne své postavy, své aktéry jakse řítí do záhuby, do propasti, do zkázy. Teoretický základ bere Měšťánek v návratu k figuře. Jeho tvorba se dá zařadit do proudu malířů poválečné generace. Spojuje jej s nimi kontinuita řemeslné tvorby zobrazování jako prvotní definice umění, ale také zájem o místní, regionální základ umělecké tvorby. Problematika narušení, zhroucení lidskosti a „normality“ se tak stává výzvou pro jeho projev. Autor je osvobozený od všech konvencí a jeho tvorba je surová, instinktivní. Dochází ke zrušení opozice mezi normálním a nenormálním (touto tématikou se na začátku 20. Století zabývali především Josef Čapek, Antonín Procházka atd.) Jeho práce mohou vyvolat pohoršení nejen po stránce výtvarné, ale i námětové – bezdomovci, rváči, opilci. Dotýká se citlivého místa společnosti, přesto mu nejde o její patetické a mravokárné líčení. Jde spíš o druh cynismu a nastavování zrcadla dnešní společnosti. Typická je pro jeho tvorbu dvojznačnost figur, dialektika automatického projevu a´primární expresivita, Důležitý je kolorismus, smyslová barevnost a vitalistické gesto. Tvorba Tomáše Měšťánka je dobovým dokumentem plným naléhavosti nad vážností moderního člověka a jeho vlastního světa. Jedná se pozorování života a jeho možná ne úplně typického projevu ale projevu, který k tomu patří. Pod ironickým a odlehčeným tónem je cítit marnost. Přesto nebo právě proto, je zde cítit také vitalitu a nezměrnou touhu tvořit svůj svět neveselý, křehký a velmi lidský.