2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98

termín: 1998/09/14 - 1998/10/15
instituce: Praha
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výtava se konala na dvou místech (Strahovský klášter, letní refektář a Staroměstská radnice), z katalogů nelze jednoznačně přiřadit vystavující grafiky