Sochařská bilance 1955-1965

termín: 1965/08/15 - 1965/09/29
instituce: Olomouc (Olomouc)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava se konala na třech místech (Dům umění, Bezručovy sady, Smetanovy sady), bez seznamu vystavených prací nelze výtvarníky k místům jednoznačně přiřadit