Zlatica Dobošová

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1978/02 - 1978/05   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1989/04 - 1989/06   Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha