Petr Tausk

* 24. 1. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 3. 5. 1988, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, kurátor, fotograf, publicista, historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01132116

poznámka:
Ing.

Petr Tausk

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1950   Vysoká škola chemicko-technologická ČVUT, Praha

Petr Tausk

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Das Münster, příspěvky
???? - ????   Revue Fotografie, časopis, Praha, seriál Kapitoly z dějin fotografie
???? - ????   Technický magazín, Praha, příspěvky
???? - ????   Tvorba, příspěvky
???? - ????   Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, samostatný vědecký pracovník
???? - ????   Výtvarnictvo, časopis, příspěvky
1964 - ????   Československá fotografie, časopis, spolupráce na serálu Světová fotografie, později i na seriálech dalších
1967 - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, externě přednášel součanou fotografii
1969 - ????   Československý komitét FIAP, tajemník
1976 - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, externě přednášel součanou fotografii a dějiny fotografie

Petr Tausk

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Československý komitét FIAP, *
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Evropská společnost pro dějiny fotografie, *, člen
???? - ????   FIAP, *
???? - ????   Německá společnost pro fotografii, *, člen
???? - 1988   Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), *1972

Petr Tausk

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2022/03/03 - 2022/06/19   Petr Tausk: Portréty, Galerie Josefa Sudka, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha

Petr Tausk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Petr Tausk: Portréty / Portraits, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   ing. Petr Tausk, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Petr Tausk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Fotografujeme zrkadlovkou, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava (Bratislava)
  1973   Základy tvorivej farebnej fotografie, Osveta, Martin (Martin)
  1975   Barevná fotografie, Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1976   Fotografujeme zrkadlovkou, Osveta, Martin (Martin)
  1980   Čiernobiela tvorivá fotografia, Osveta, Martin (Martin)

Petr Tausk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Mario Giacomelli, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1972   Josef Václav Sládek: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1973   Reinhard Schubert, Komorná galéria fotografie Profil při mestskom Dome kultúry a osvety v Bratislavě, Bratislava (Bratislava)
  1980   Jan Šplíchal: Fotografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Krajina ve fotografii Zdeňka Voženílka (In memoriam)
  1984   Miroslav Hucek: Fotografie
  1985   Zdeněk Voženílek, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1990   Oldřich Karásek: Fotografie, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Růže pro Josefa Sudka, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Proměna, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Otto Steinert a žáci, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1968   Proměna (Obrazy, sochy, fotografie), Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1975   Taras Kuščynskyj, Bohumil Novotný, Jan Šplíchal, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1976   Lyrické proudy v československé fotografii, Okresní kulturní středisko, Jičín (Jičín)
  1984   Stanislava Kavanová, Renata Rozsívalová, Jaroslav Rajzlík, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Výstava fotografií "Otto Steinert a žáci", Výtvarná práce, 9
  1976   Emila Medková (narozená roku 1928)..., Lyrické proudy v československé fotografii
  1991   Dokumentarismus je když..., Česká a slovenská fotografie dnes, 74-77
soubor fotografií
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Josef Sudek (Soubor 13 fotografií s průvodním textem), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1977   Josef Sudek, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha

Petr Tausk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Miroslav Rada, Český fond výtvarných umění, _

Petr Tausk

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1967/02/03 - 1967/02/26   Mario Giacomelli, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1969/10/03 - 1969/11/02   Cesare Colombo: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1972/11/03 - 1972/11/26   Josef Václav Sládek: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1966/05/06 - 1966/06/05   Surrealismus a fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1975/12   Taras Kuščynskyj, Bohumil Novotný, Jan Šplíchal, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)

Petr Tausk

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1980/02/22 - 1980/03/23   Jan Šplíchal: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1967/04/16 - 1967/05/21   Otto Steinert a žáci, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)