Jan Řezáč

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)