Jan Řezáč

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1996   Jan Řezáč
1997   Jan Řezáč: Merkur
1998   Jan Řezáč: Merkur
2003   Jan Řezáč: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1997   Okresní formát
1999   Ostrava - Ústí
1999   Ostrava - Ústí
2000   II. Zlínský salon mladých
2000   Devadesátka pokračuje
2001   Klub konkrétistů
2001   Středohoří
2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
2005   Širší proud (Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech)
2009   Formáty transformace 89 - 09 / Formats of transformation 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu / Seven views on the new Czech and Slovak identity)
2011   Paralelní historie (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2009)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005   Okraj obrazu (Sociální kontext v českém a ústeckém výtvarném umění devadesátých let 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Od břehů k horám (Severočeská literární a umělecká scéna 90. let), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
2001   Galerie Suterén 1991 - 2001, Galerie Suterén, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1999   Ostrava - Ústí je reciproční výstava,..., Ostrava - Ústí, , , 1999, 0-0
2003   V rámci výrazné generace výtvarných umělců..., Jan Řezáč: Obrazy, , , 2003, -
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2011   Jan Řezáč, Paralelní historie, , , 2011, 128-128
2011   ...stavebnice Merkur se pak stala zdrojem Řezáčovy individuální ikonografie..., Paralelní historie, , , 2011, 129-129
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   Paralelní promítání
2007   Dobrodružství barvy
2009   Formáty transformace 89 - 09 (Sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu)
2012   Paralelní historie / Parallel History (Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012 / Actual Visual Arts in Ústí nad Labem Between Years 1990-2012)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1997   Merkur
1997   Merkur
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009