František Peťas

* 14. 1. 1912, Krásná Hora nad Vltavou (Příbram), Česká republika (Czech Republic)
† 18. 6. 1976, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, památkář

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01092694
VIAF: 66968935

poznámka:
PhDr.,
+ 18. 7. 1976 ?

František Peťas

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1973 - 1976   Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, ředitel

František Peťas

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1950 - ????   Výtvarné umění 1950, redakční rada, *1950

František Peťas

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha

František Peťas

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Výstava našeho umění v Moskvě, Výtvarná práce, 2
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   PhDr. František Peťas (ředitel GVU v Chebu)

František Peťas

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Karel Hofman: Obrazy, Galerie Práce, Praha
  1956   Karel Tondl: Výbor z dosavadního díla
  1957   Karel Tondl: Výbor z dosavadního díla, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1958   Čeněk Kvíčala: Výbor z díla, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Franta Čihák: Výbor z díla, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Karel Tondl: Grafika, kresby, monotypy, malby (Výbor z dosavadního díla), Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Václav Junek: Obrazy a ilustrace 1954-1959, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Z díla zasloužilého umělce Otakara Nejedlého, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
  1965   Z díla Otakara Nejedlého, zasloužilého umělce, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1973   Max Švabinský: Grafika, Národní galerie v Praze, Praha
  1973   Stanislav Hanzík: Drobné plastiky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1974   Jan Bauch: Návrat Odysseův
  1974   Karel Štěch: Sociální grafika 1936-1970, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1974   Světla Žáková Štrupová, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1975   Karel Holan: Výbor z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1975   Rudolf Svoboda: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Karel Holan: Výbor z díla
  1976   Karel Toman: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Ota Janeček: Žena (kresby - grafika - plastiky), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
  1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví), Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Výtvarník mezi horníky
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Katalog výstavy plastik akad. sochaře Václava Šedého a obrazů akad. malířky Květy Šedé, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
  1960   Katalog výstavy plastik akademického sochaře Václava Šedého a akademické malířky Květy Šedé
  1975   Chebská gotická plastika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Diskuse o Jízdárně II., Výtvarná práce, 2
  1953   Otakar Nejedlý sedmdesátiletý, Výtvarné umění, 3.ročník, 4.číslo, 414-417
  1954   Jubilejní výstava Otakara Nejedlého, Výtvarná práce, 3-3
  1954   K šedesátinám Václava Žaluda, Výtvarná práce, 5
  1954   Na okraj naší výstavy v Budapešti, Výtvarná práce, 4-5
  1954   Z diskuse o výstavě československého výtvarného umění v Moskvě ((Ze zprávy podané ústřednímu výboru ÚSČSVU dne 24. května 1954)), Výtvarné umění, 4.ročník, 5.číslo, 243-246
  1955   Členská výstava II. krajského střediska, Výtvarná práce, 7
  1955   K otázkám našeho sochařství, Výtvarné umění, 5.ročník, 7-8.číslo, 343-351
  1955   Lieslerovy ilustrace k Eugenu Oněginovi, Výtvarná práce, 3.ročník, 8.číslo, 4-4
  1955   Medailony z Jízdárny (Karel Hofman), Výtvarná práce, 5
  1955   Medailony z Jízdárny (Vladimír Hroch), Výtvarná práce, 9
  1955   Oravská přehrada v obrazech E. Světlíka, Výtvarná práce, 5
  1955   Sedmdesát let Vratislava Nechleby, Výtvarná práce, 5
  1955   Šedesátiny Jana Čumpelíka, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 4
  1957   Mladé umění? (Na okraj výstavy skupiny "Máj 1957"), Rudé právo, 37.ročník, 172.číslo, 4-4
  1958   Obrazy z Máchova kraje, Rudé právo
  1958   Pražské výstavy, Rudé právo, 38.ročník, 89.číslo, 2-2
  1958   Pražským výtvarným životem, Rudé právo, 67.číslo, 3-3
  1958   Průřez novými výstavami, Rudé právo, 44.číslo, 3-3
  1958   Výstava malíře a grafika Karla Tondla ..., Karel Tondl: Grafika, kresby, monotypy, malby
  1970   Malíř citu a fantazie, Rudé právo
  1972   Město a lidé, Rudé právo, 5-5
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Ilustrace Zdeňka Buriana, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

František Peťas

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1975/07/09 - 1975/08/28   České umenie XX. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

František Peťas

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1955/04/01 - 1955/04/27   Oravská přehrada v díle akademického malíře Eduarda Světlíka, Galerie Platýz, Praha
1956/02/03 - 1956/02/28   Richard Lauda: Výbor z díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/05/06 - 1956/07/31   Karel Tondl: Výstava obrazů a grafiky, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Kroměříž (Kroměříž)
1958/04/02 - 1958/05/04   Franta Čihák: Výbor z díla, Obecní dům, Praha
1958/05/21 -   Čeněk Kvíčala: Výbor z díla, Galerie Nová síň, Praha
1958/08/22 - 1958/09/10   Karel Tondl: Grafika, kresby, monotypy a malby, Galerie Hollar, Praha
1973/03/22 - 1973/04/30   Miloslav Holý: Výbor z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/05/24 - 1973/06   Max Švabinský: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/05 - 1974/07   Jan Bauch: Návrat Odysseův, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1974/10 - 1975/01   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/07 - 1975/08   Rudolf Svoboda: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1975/09 - 1975/10   Jindřich Wielgus: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/27   Vincenc Vingler: Plastiky a kresby. Výbor z díla 1945 - 1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/08/05 - 1976/09   Ota Janeček: Žena, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1954/06/12 -   Československé výtvarné umění, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)

František Peťas

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1975/07/09 - 1975/08/28   České umenie XX. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

František Peťas

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Slovník památkové péče (Terminologie - morfologie - organizace), Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Na okraj naší výstavy v Budapešti, Výtvarná práce, 4-5
  1954   Poznámky k výstavě československého umění v Moskvě, Výtvarná práce
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1954   Výstavy našeho výtvarného umění v Budapešti, Výtvarná práce, 9
  1955   Nová redakční rada Výtvarné práce, Výtvarná práce, 9
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 9
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 7
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 9
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 9
  1956   Anonymní soutěž na vybudování památníku Jana Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 11
  1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 1-2
  1956   Výsledek soutěže na památník Jan Žižky v Trocnově, Výtvarná práce, 11
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce, 4
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1958   V Obecním domě hlavního města Praha zahájil..., Výtvarná práce, 11