Milan Kodejš

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1979   Josef Sudek: Fotografie (Z pozůstalosti, kterou darovala UPM umělcova sestra Božena Sudková),
periodikum
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1964   Glosy ze Strahova, obálka, typografie
1967   Glosy ze Strahova (6), obálka, typografie
1968   Glosy ze Strahova (7/8), obálka, typografie
1969   Glosy ze Strahova (9/10), obálka, typografie
1970   Glosy ze Strahova (11), obálka, typografie
1970   Glosy ze Strahova (12), obálka, typografie
1971   Glosy ze Strahova (13/14), obálka, typografie
1972   Glosy ze Strahova, obálka, typografie
1972   Glosy ze Strahova (16), obálka, typografie