Jaroslav Urbánek

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1992   Jaroslav Urbánek
2004   Jaroslav Urbánek: Sochy
2014   Jaroslav Urbánek: Sochy, kresby, reliéfy
2018   Jaroslav Urbánek: Zánik a vzkříšení
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1985   Hampl, Urbánek
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   Mánes Mánesu
1995   Džbán 1995. Mezinárodní sochařské sympozium
2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
2009   Středočeské bienále 2009
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2014   Spolek výtvarných umělců Mánes na zámku Vrbičany
2015   Středočeské trienále 2015
2016   Šest sochařů z Mánesa - Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2004   Jaroslav Urbánek: Sochy
2006   Jaroslav Urbánek: Sochy
2009   Jaroslav Urbánek (obrazy a sochy)
2013   Jaroslav Urbánek: Kámen
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2009   Jubilanti Mánesa 2009
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
2016   Šest sochařů z Mánesa (Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
1996   Kresba Mánesa
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)