Petr Znamenaný

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990)