Belavenir Design Studio

 

poznámka:
typografické studio

Belavenir Design Studio

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Eugenio Percossi (The End), Belavenir - Jan Havel, Praha
  2014   Erwin Müller, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2014   Mary Duras, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World
  2016   Zbyněk Sekal: Die Dinge gehen langsam voran, Christi Sekal, Vídeň (Wien)
  2017   Rudolf Jakubek 1902–1968 (Grafické dílo / Grafisches Schaffen), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2017   Tomáš Rasl: Mezi dnem a snem, Trafo Gallery, Praha 7
  2018   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2019   Václav Chochola: Morava 53-88, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Reprezentace národa
  2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster), Terryho ponožky, Praha
  2013   Polski plakat filmowy (Wystava ze zbioróv plakatu Terry Posters / Polský filmový plakát ze sbírky Terryho ponožek / Polish Film Poster from collection Tewrry Posters), Terryho ponožky, Praha
  2014   Mladí lvi v kleci / Junge Löwen in Käfig (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období / Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...), Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism), Terryho ponožky, Praha
  2015   Z nouze cnost i móda / From Makeshift to Fad (Umělecká litina ze sbírek Muzea hlavního města Prahy / Exhibition of cast iron art objects from the collections of the City Prague Museum), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Mystika hygieny / Mystique of hygiene, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2021   Mannerist and Baroque Sculpture in Bohemia and Moravia 1550-1800, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2014   Cézanne: Krajina jako umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Na cestách / Auf Reisen (Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska / Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2015   Na Sibiř! / Nach Sibirien! (Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí / Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Gefangenschaft), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2015   Pavel Dias: Fotografie / Photographs 1956-2015, Univerzita Karlova, Praha
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   1906: Německočeská výstava Liberec / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2016   Friedrich Feigl 1984-1965, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Karel Cudlín: Fotografie / Photographs 1976-2016, Torst, Praha
  2017   Co je nového ve filmové vědě, Nová beseda, Praha
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Paul Gebauer, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Liberec (Liberec)
  2018   Přísahejme na vlastní / Let us Swear to Our Own, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha
  2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2019   Česká novinářská fotografie 1945-1989, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2019   Umění v nouzi!? / Kunst in Not!? (Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov 1932-1938 / Sektion für bildende Kunst der Museums-Gesellschaft Teplitz-Schönau 1932-1938), Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2020   Obrazy nenávisti (Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě), Artefactum, Praha
  2021   Jaroslav Róna: Architektony a stroje / Architectons and Machines, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
  2021   Karel Vaca 1919–1989 (Filmové plakáty a další užitá tvorba / Film posters and Graphic Design), Pro-Plakát z.s., Praha 1
  2021   Obrazy zášti (Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích), Artefactum, Praha
  2022   Foto Kolář (Viktor Kolář st., 1898–1971), Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2022   Images of Malice (Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands), Nakladatelství Karolinum, Praha
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Milan Grygar: Filmové plakáty (Zlatá éra československého filmového plakátu XVIII.), Terryho ponožky, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Mikuláš Medek: Pohyblivý hrob I, 1973 (olej, email, plátno)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Jaroslav Horejc 1886-1983: Mistr českého art deca / Master of Czech Art Deco, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   Pavel Dias: Torzo - Vzpomínky na budoucnost / Torso - Memories for tomorrouw, Památník ticha Bubny, Praha
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989), Terryho ponožky, Praha
  2012   Ćeskoslovenský a polský filmový plakát, Terryho ponožky, Praha
  2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Terry Posters, Terryho ponožky, Praha
  2015   Terry Postcards vol. 3, Terryho ponožky, Praha
  nedatováno   Terry postcards vol. 2 (Czech Film Pos ters collection (1958-1969) on postcards, 24 pcs / Československý filmový plakát (1958-1969) na 24 pohlednicích), Terryho ponožky, Praha