Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

termín, název výstavy, místo konání
  Antonín Smažil: Jak jsi krásná moje domovino (Výběr z tvorby), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  Antonín Smažil: Malířské etudy ze čtyř kontinentů, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1965/10 - 1965/12   Kresby Jana Štursy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1966/07 - 1966/08   Václav Jícha, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1967/06 - 1967/07   Oldřich Blažíček: Výběr z životní tvorby k 80. výročí narození, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1968/01/28 -   Miroslav Roštínský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1968/09/08 - 1968/09/09   Pavel Kopáček, Jednotný klub pracujících ROH Vysočina, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1968/10/27 - 1968/11/10   Pavel Kopáček, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1969   Josef Jambor: Práce 1908-1923, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1969   Zdenka Vorlová, JKP (Jednotný klub pracujících) Velké Meziříčí, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1969/04 - 1969/05   Antonín Smažil: Malba, kresba, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1970/05 - 1970/08   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1971/05/23 - 1971/06/20   Karel Jílek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1972/02/06 - 1972/03   Karel Pokorný: Výbor ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1973/09 - 1973/10   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1974/04/07 -   Max Švabinský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1974/07 - 1974/09   Antonín Chittussi, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1975/09 - 1975/10   Zdeněk Novotný: Životní dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976   Antonín Slavíček, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976/03/07 - 1976/04/11   František Malý: Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976/04 - 1976/06   Antonín Smažil: Moje krajiny (Výstava na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa pod záštitou OV KSČ a Rady ONV ve Žďáře nad Sázavou a Rady ONV v Táboře), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976/10/10 - 1976/12/31   Alois Lukášek: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977   Dokumentární fotografie F. Dzeržinského a česká angažovaná plastika ze sbírek Horácké galerie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/02 - 1977/04   Oldřich Blažíček: Jubilejní soubor malířova díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/06/09 - 1977/08/28   Vladimír Drápal: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/07 - 1977/09   Antonín Slavíček (1870-1910), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/09/04 -   František Jiroudek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/010/01 - 1978/10/29   Proměny skla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/03/03 - 1978/04/09   František Gross: Obrazy, kresby, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/04/16 - 1978/05/10   František Gross: Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/06/04 - 1978/08/30   Pavel Kopáček: Malířské dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/08/06 - 1978/09/17   Miloš A. Bazovský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/10   Antonín Smažil: Mlýny a vody Vysočiny, Městská osvětová beseda, Bystřice nad Pernštejnem (Žďár nad Sázavou)
1978/10/01 - 1978/10/29   Ze sbírek a přírůstků HGVU, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/11/05 - 1978/12/03   Rudolf Hocke: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/12/17 - 1979/01   Josef Klimeš: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979   Pavel Navrátil, Miroslav Šimorda: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979   Pavel Navrátil: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/05/04 - 1979/06/17   Jak vidíme svět - práce žáků žďárských LŠU, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/06/24 - 1979/07/29   M. Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy. M. L. Hlobilová: Artprotisy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/08/07 - 1979/09/30   Josef Brož: Výbor z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/10 - 1979/11   Josef Klimeš: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/12   Karel Němec: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/05   Jan Štursa 1880-1925, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/07/06 - 1980/07/20   Robert Hliněnský: Obrazy, Zámek Boskovice, Boskovice (Blansko)
1980/08/10 - 1980/09/14   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby z let 1940 - 1978, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981   Rudolf Hanych, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981/01/08 - 1981/02/12   Kamil Lhoták: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981/07/12 - 1981/08/30   Michal Ranný: Kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1982/08/08 - 1982/08/29   Petr Brázda: Obrazy, ilustrace, kresby, Stará škola, Herálec (Žďár nad Sázavou)
1982/09/29 - 1982/11/14   Bohdan Lacina: Celoživotní dílo, Staroměstská radnice, Praha
1983/02   Růžena a Rostislav Magni, Jednotný klub pracujících, _
1983/02 - 1983/03   Ida Vaculková: Keramika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/09/25 - 1983/11/27   Antonín Smažil: Moje krajiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/11 - 1983/12   Jan Bauch, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/12   Antonín Smažil: Moje krajiny, Výstavná sieň ZSVU, Bratislava (Bratislava)
1984   Petr Brázda: Obrazy, kresby, ilustrace, hračky, Jednotný klub pracujících ROH Vysočina, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/02/28 - 1984/04/01   Antonín Smažil: Moje krajiny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/05/03 - 1984/06/10   Jan Bauch: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/06 - 1984/07   Antonín Smažil: Moje krajiny, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
1985   František Bukáček, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985   Bohumil Sláma, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985/02/05 - 1985/03/31   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Tapiserie, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986   Vincenc Makovský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/05 - 1986/06   Vladimír Židlický: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/05 - 1986/06   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/05 - 1986/09   Karel Pokorný, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/06/26 - 1986/08/31   Rudolf Hanych, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/09/18 - 1986/10/26   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Galerie Nová síň, Praha
1986/12/14 - 1987/02/01   Anna Poustová: Obrazy - grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987   Josef Kos: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987   Miroslav Roštínský: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/04/14 - 1987/05/31   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/06/06 - 1987/08/30   Oldřich Blažíček: Výstava ke 100. výročí narození, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/09 - 1987/10   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/12/15 - 1988/01/17   František Emler: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1987/12/15 - 1988/01/17   Michal Ranný: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/02/21 - 1988/03/27   František Emler: Výběr z díla, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/07/10 - 1988/08/28   Pavel Kopáček: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ´88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/11/01 - 1988/12/04   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Galerie Václava Špály, Praha
1988/11/20 - 1988/12/16   Bohumil Sláma: Obrazy - pastely, Výstavní síň SK ROH, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1988/12/04 - 1989/01/15   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/03/16 - 1989/04/16   Jiří John: Obrazy a grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/05/25 - 1989/06/25   Čeněk Dobiáš 1919 - 1980, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/112/19 - 1990/01/21   Čeněk Dobiáš: Výběr z díla, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1991/03/26 - 1991/04/28   Ladislav Martínek: Sochy, kresby, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1991/12/07 - 1992/01/19   Aleš Lamr: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992 - 1992/03/01   Vincen Makovský: Raná tvorba 1926 - 1934, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992 - 1992/04/19   Bohuslav Reynek: Život a dílo. Výběr z grafické tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/02/04 - 1992/02/23   Josef Saska: Výběr z grafické tvorby, Výstavní síň Staré radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1992/02/06 - 1992/04/19   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby. Obrazy, kresby, plakáty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/07 - 1992/08   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993/11/27 - 1994/01/16   Emanuel Ranný: Výběr z tvorby (K 80. výročí umělcova narození), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1994/05/15 - 1994/10/16   Oldřich Blažíček: Výběr ze sbírek Horácké galerie, Podhorácké muzeum, Předklášteří (Brno-venkov)
1994/09/04 - 1994/10/02   František Hradecký: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1994/10/18 - 1994/11/20   Vladislav Vaculka: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/01 - 1995/03   Jaroslav Panuška (1872 - 1958), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/06/15 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/06/16 - 1996/07/28   Jindřich Zezula: Obrazy, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1997/06/24 - 1997/08/03   Bohdan Lacina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09 - 1997/10   Bohdan Lacina (1912 - 1971), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1998/09/18 - 1998/11/08   Ludmila Jandová: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1998/11/19 - 1999/01/10   Jindřich Prucha: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2000/03/30 - 2000/05/21   Josef Saska: Výběr z kreseb a grafické tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2000/09/14 - 2000/10/29   František Hodonský: Plovoucí smaragdy. Výběr z díla 1962 - 2000, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/03 - 2001/04   Petr Hyliš: Výběr z tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/05/04 - 2001/06/24   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/09/07 - 2001/11/07   František Hodonský: Světlo a voda, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/10/18 - 2001/11/25   Nikos Armutidis: Obrazy - sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002   Božena Kjulleněnová: Malba tuší, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002 - 2003   Marie Lacigová, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/05/31 - 2002/09/01   Ivan Hodonský: Keramika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/06/04 - 2002/07/19   Bohdan Lacina: Obrazy, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2002/09/05 - 2002/10/13   Mojmír Preclík: Sochy a kresby 90.let, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/10/17 - 2002/11/24   Karel Franta: Obrazy, kresby a ilustrace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003   Jiří Štourač, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/03/13 - 2003/06/19   Daisy Mrázková: Obrazy a kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/06/11 - 2003/09/14   Jiří Mrázek: Čtverečky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/10/23 - 2004/01/04   Bořivoj Župa, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/11/20 - 2004/01/18   Jiří Samek: Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   František Krebs, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   Jan Raba: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   Jiří Jun: Trialog, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/09/16 - 2004/11/17   Miroslav Štolfa: Průhledy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/10/07 - 2005/01/02   Karel Hyliš: Výběr ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005 - 2005/06/12   Vladimír Lemberk: Tváří v tvář, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/02/17 - 2005/05/29   Bylo, nebylo..., Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/06/17 - 2005/09/28   Jan Samec: Fragmenty kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/07/23 - 2005/09/11   Ellen Jilemnická: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/09/02 - 2005/11/06   Pavel Sukdolák - výběr z grafické tvorby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/10/20 - 2006/03/26   Miroslav Matoušek: Fotografické dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/11/20 15:00   Autogramiáda knihy Miroslava Matouška a Miro Myšky: Neskončený takřka svět, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/06/16 - 2006/08/27   Rudolf Hanych: Malířská tvorba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/09/10 - 2006/11/19   Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc: Koláže a kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/10/10 - 2006/10/10   Jindřich Boška: Ohlédnutí, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/11 - 2007/02   Ludmila Jandová: Hlubotisky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2007   Václav Dosbaba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2007/02/17 - 2007/04/15   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/04/01 - 2008/05/18   Jan Steklík: Umění Hry, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/04/12 - 2008/06/01   Vladimír Suchánek: Výběr z litografií, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/04/12 - 2008/06/08   Miroslava Zychová: Věcí vidění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/06/19 - 2008/11/02   Jaroslav Svoboda: Sklo / Glas / Verre / Glass, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/07 - 2008/09   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/04 - 2009/06   Ludmila Kováříková: Hledání monumentu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/04/01 - 2009/05/31   Dalibor Chatrný, Bohuslava Olešová, Zdeněk Šplíchal: 2 + 1 z ttk, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/05 - 2009/06   Zdeněk Tománek: Nechci v kleci. Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/06/12 - 2009/08/30   Josef Thér: Proměny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/06/25 - 2009/08/30   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/11/19 - 2010/03/28   Věra Frömlová: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/02/04 - 2010/04/04   Max Švabinský: O figuře, o krajině, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/02/18 - 2010/05/02   Milos Cvach, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/04/15 - 2010/05/30   Jana Švábová: Pastely, akvarely, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/06/12 - 2010/08/29   Jiří Bašta: Vivat aluminium, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011   Jan Kovářík: Uzavřená forma, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/01/14 - 2011/04/17   Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/02/03 - 2011/05/08   Bohumil Teplý: Stopy času, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/03/15 - 2011/04/24   Pavel Petrov: Vyznání (fotografické ilustrace), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/04/07   Beseda k výstavě Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/04/29 - 2011/08/28   Jindřich Růžička: Za horizont paměti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/19 - 2011/08/28   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/27 - 2011/10/02   Oldřich Štěpánek: Objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/07/07 - 2011/08/28   Václav Hradecký: Forte fortissimo (kreslený humor), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/01 - 2011/10/16   Miroslava Zychová: Ze sešitu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/15 - 2011/11/13   Jiří Kubíček: Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/15 - 2011/11/13   Jaromír Míčka: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/11/10 - 2012/01/08   Vladimír Šindler: Moje Vysočina, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/11/10 - 2012/02/12   Alois Podloucký: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/12/01 - 2012/02/26   Miloš Sláma: Průřez linem a kresbou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/06/14 - 2012/08/26   František Navrátil: Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/09/06 - 2012/10/27   Antonín Kanta: Zastavení, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/11/07 - 2013/02/24   Jan Kovářík: Hledání nových forem, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/11/15 - 2012/12/30   Vysočinské variace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013   Mařákovci z náchodských sbírek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013   Milan Nestrojil, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013 - 2013/09/01   Jaroslav Šerých: Pouto mé radosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/09/06 - 2013/11/10   Jana Jemelková: Rytmy času, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/09/10 - 2013/11/10   Lenka Březinová: Chvění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/11/07 - 2013/02/03   Zdeněk Fuksa: Od mikrokosmu k makrokosmu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2014/12/11 - 2015/01/25   Daniel Reynek: Fotografie, Jiří Reynek: Překlady, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/07/01 - 2015/09/20   Josef Fantura: Inspirace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2017/01/12 - 2017/04/17   Hynek Luňák: Retrospektiva, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2017/05/11 - 2017/09/17   Antonín Kanta: Světlo nitra, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2017/06/24 - 2017/09/10   Oldřich Blažíček, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2017/10/05 - 2017/12/30   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/09/06 - 2018/11/04   Vladimír Houdek: Malba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/09/13 - 2018/11/04   Jan Dočekal: Librorum aeternum / Kniha navždy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)