Galerie Středočeského kraje (GASK)

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2010   Emil Filla: Archiv umělce
2010   Alfons Mucha: Tváře / Faces
2011   Adam Vačkář: Synesthesia
2012   Robert Piesen: Les / Forest
2012   Miroslav Hašek: Video Games
2012   Josef Achrer: Krajina č. 22
2012   Marek Číhal: Stříbrná / Silver
2012   Michaela Langová: Návrat z budoucnosti / Return From The Future
2012   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta / Song from a Dark Corner
2014   Petr Stibral: Fotoretrospektiva / Photoretrospective
2014   Tomáš Smetana: Přátelé
2014   Tomáš Smetana: Friends
2014   Jan Steklík: Práce na papíře ze sbírek GASK / Work with paper from the GASK collection
2014   Jan Konůpek: Kresba a grafika ze sbírek GASK
2014   Ondřej Kopal: Space Shuttles In My Blood
2014   Gertruda Gruberová-Goepfertová
2015   Jiří Šalamoun: Troufalost v úplňku
2015   Jitka Havlíčková: Bez dětí (Skleněný komiks)
2015   Michaela Maupicová: Skladby mysli / Traits of Mind
2015   Markéta Zlesáková: Za okny...
2015   Tadeáš Kotrba: Vzpomínky zpola porušené / Half-broken Memories
2015   Martin Kuriš: Children
2015   Martin Krajc: Odrazy druhého světa / Reflections of the Other World
2015   Martin Kuriš: Děti
2015   Jiří Beránek: Mezidobí / Intervening Period
2016   Igor Grimmich: Image
2016   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka / Bushes, Horizon, Clouds
2016   Václav Linek: Pozdní příchody / Late Arrivals
2016   Dorota Sadovská: Terapie bílou / White Therapy
2016   Dana Sahánková: Vertikála šerosvitu / The Verticality of Chiaroscuro
2016   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection
2016   Vladimír Véla: Předpoklady / Platforms
2016   Petr Fiala: Český horizont / The Czech Horizon
2016   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II
2016   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II
2016   Jiří Anderle: Pod kůží / Uder the Skin
2017   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
2017   Tomáš Švéda: Kresby / Drawings (Práce na papíře ze sbírek GASK)
2017   Jan Kovářík: Xushi - hmota prázdnoty / Xushi - the substance of emptiness
2017   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017
2017   Josefina Bakošová: Imago
2017   Jan Tichý: Emoce krajiny / Emotions of the Landscapes
2017   Jakub Myslín: Stará spektiva / Retro Spective
2017   Josef Hampl: Šité kresby / Sewn Drawing
2017   Roman Franta: Definice / Definitions
2017   Michael Hon: Jednoduše / Simply
2017   Kateřina Blašková: Věčná matérie / Eternal Substance
2017   Jakub Švéda: Technovirus (Práce na papíře ze sbírek GASK / Works On Paper From the GASK Collection)
2017   Martin Balcar: Blind mirror
2017   Martina Minařík Pavelková: Generace jednorožců / Generations of unicorns
2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia cross overs
2018   Dana Puchnarová: Pokus o překonání hranice / Attempt to Overcome Barriers
2018   Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate)
2018   Jan Smetana: Práce na papíře / Works on Paper
2018   Kristýna Erbenová: Moondust
2018   Jolana Havelková: Nemluv na mne tak složitě / Don't Talk To Me So Complicatedly
2018   Jiří Sozanský: Signum actus / Znamení činu / The Sign of an Act
2018   Kristýna Erbenová: Moondust
2018   Lada Semecká
2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
2018   MICL: Ryba v žitě / Pisces on the High Seas
2019   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra / A Truly Fascinating Game
2019   Miloš Michálek: Vyryto do paměti / Engraved in the Memory
2019   Václav Bláha: Podivné perly pochybnosti / Strange Pearls of Doubt
2019   Jan Harant: Pusť se a věř / Let Yourself Go And Believe
2019   Ladislav Jezbera: Co chvíli nový vesmír / Every Moment a New Universe
2019   Jan Macúch: Elvis ze Záluží / Elvis From Hicksville
2019   Eugenio Percossi: Death Is Cool
2019   Jolana Havelková: Nemluv na mne tak složitě / Don't talk to me so complicatedly
2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace
2019   Ivana Zochová: HPONI (Homeopatic Power of Narcissistic Identity)
2019   Josef Hampl: Do prostoru / Into Space
2020   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti / Uncertain Realities
2020   Eva Sakuma: Portrét kóro / Portrait of Koro
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   Start Point 2010 (Prize For Emerging Artist)
2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
2012   Můj obraz - z depozitáře vybrali zaměstnanci KÚSK
2013   Amar Mulabegović: Intervence, Karel Štědrý: Neo, Michal Škapa: Pixa
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Severní křídlo (K obnově jezuitské koleje v Kutné Hoře)
2014   Július Koller pohledem Zuzany Bartošové, fotografie Květy Fulierové (XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění)
2014   Z rodinného alba / From the Family Album (Dílo členů výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. až 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení / Work by members of the fine arts section of Umělecká beseda from the 1920s to the 1940s marking the 150th anniversary of its founding)
2014   Jiný Kyjov / Alternative Gaya (Květoš Vašíček & Miroslav Tichý, Zdeněk Vašíček & Rudolf Jičín)
2014   Tyformy: Forma / Form
2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
2015   Racionalita poesie / The Rationality of Poetry (Pocta Janu Sekerovi II / A Tribute to Jan Sekera II)
2015   Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2014 (Jan Měřička, Vojtěch Kovářík)
2016   Lukáš Jasanský - Martin Polák: Na bílém papíře a Chlapi / On white paper and Guys
2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
2017   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Vnitřek lesa / The Forest Interior
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2019   Alej světců / The Avenue of Saints
2019   Czechia No.7
2019   Zorya: Rituál
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
2019   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations - Aforismy / Aphorisms)
2019   Srdce velkoměsta I / The Heart of the City I (Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK Collection)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2011   Adam Vačkář: Synesthesia
2012   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta / Song from a Dark Corner (Sociální motivy v tvorbě Josefa Čapka 1916-1926 / Social motifs in the work of Josef Čapek 1916-1926)
2012   Ivan Sobotka
2016   Setkání u Korálového obrazu
2016   Vladimír Jiránek: Humor
2017   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017
2017   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace / In the garden of imagination
2020   Josef Svoboda: Scénograf
kniha
rok vydání, název (podnázev)
2009   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace)
2010   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace)
2012   Stručná historie kurátorství
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2010/08/21   Nebezpečné vztahy (Malich, Medek)
2016   Ty děti si pořád hrají - dětská tematika v díle bratří Čapků
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2012   Europa Jagellonica 1386 - 1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců / Art and Culture in Central Europe under the Regin of the Jagellonian Dynasty)
2013   Pokrevní vztahy
2014/04/05   Tyformy
2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia Crossovers, Tomáš Švéda: Kresby / Drawings
2017   Stavy mysli / Za obrazem - States of Mind / Beyond the Image
2017   Helena Lukášová & Michael Rees: Trans (forma) - The bone phone
2017   Vojtěch Říha & Matěj Polách: Superior objects (Typokomprese - Type Compression)
2018   Jolana Havelková: Nemuv na mne tak složitě, Jan Smetana: Práce a papíře
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2016   Setkání u Korálového obrazu
PF
rok vydání, název (podnázev)
2015   GASK - Novoročenka 2016
program
rok vydání, název (podnázev)
2015   GASK - Galerie středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region
2016   GASK - Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region (Jaro-léto / Spring-Summer 2016)
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2013   Maria Pia Severi: Benátky - věčný sen / Venice - the eternal Dream / Venezia - Il sogno eterno
2014   Tomáš Smetana: Přátelé
2014   Tomáš Smetana: Friends (anglická verze pozvánky)
2015   Jiří Sozanský: Mezní situace
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2014   Figurama 14
2016   Penocze: Plán³ / Plan³
nedatováno   Stavy mysli / Za obrazem - States of Mind / Beyond the Image (stálá expozice GASK)
informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
2012   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta / Song from a Dark Corner
2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations
2016   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka / Bushes, Horizon, Clouds
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   Emil Filla, Sbírka 1/2/3, Iluminace, Kontakt
2010   Emil Filla, Collection 1/2/3, Illumination, Contact
2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
2013   Pokrevní vztahy
2014   Stavy mysli - Za obrazem
2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
2016   Ty děti si pořád hrají / Those Children Are Always Playing (Dětská tematika v díle bratří Čapků / Children's Themes in the Work of the Čapek Brothers)
2016   Ty děti si pořád hrají / Those Children Are Always Playing (Dětská tematika v díle bratří Čapků / Children's Themes in the Work of the Čapek Brothers)
2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)