Výtvarný odbor Umělecké besedy

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1926   Výstava prací mistra Františka Bílka
1927   Souborná výstava karikatur a obrazů Františka Gellnera
1928   Jubilejní výstava Jaroslava Čermáka 1878 - 1928
1929   Carlo Carra a A. R. Giorgi (Výstava italských malířů)
1929   Souborná výstava Jaroslava Riedla
1931   Výstava obrazů a kreseb Giorgia de Chirica
1932   Souborná výstava Rudolfa Kremličky
1932   Grigorij Musatov
1934   Výstava akvarelů Lva Šimáka
1935   Vzpomínková výstava vybraných prací Herberta G. Masaryka
1937   Grigorij Musatov: Obrazy a kresby
1937   Vilma Vrbová: Výstava obrazů a kreseb
1937   Rudolf Kremlička (In memoriam 1932)
1937   Katalog výstavy obrazů akreseb Quida Manesa
1939   Václav Pavlík: Výstava obrazů
1940   Miloslav Hégr (Výstava obrazů)
1941   V. V. Novák (Výstava nových obrazů)
1941   Oldřich Kerhart (Výstava nových obrazů)
1941   František Tröster: Výstava divadelní práce
1943   Vilma Vrbová-Kotrbová: Výstava obrazů
1943   Bedřich Hoffstädter: Výstava obrazů
1943   V. V. Novák
1943   Marie Vořechová-Vejvodová: Výstava akvarelů a ilustrací
1944   František Gross: Výstava obrazů
1944   Marie Vořechová Vejvodová: Výstava podobizen
1944   Bedřich Vaníček: Výstava obrazů z let 1939-1943
1945   Dílo Cypriana Majerníka (Soubor obrazů a kreseb)
1946   Antonín Strnadel: Výstava kreseb
1946   Edo Murtić: Výstava obrazů a kreseb
1946   Souborná výstava díla Cypriana Majerníka
1947   Karel Lidický: Práce 1940 - 1947 (Seznam výstavy)
1947   Georges Rouault: Obrazy a grafika
1947   František Gellner: Karikatury a kresby
1948   Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo
1948   Lev Šimák
1948   Koloman Sokol: Obrazy, kresby, grafika
1948   Bedřich Vaníček
1948   Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické
1948   Koloman Sokol
1948   V. V. Novák: Jihočeská krajina
1949   Vilma Vrbová-Kotrbová: Práce z let 1946 - 1948
1949   Dílo Karla Purkyně
1950   Marie Vořechová-Vejvodová: práce z posledních deseti let
1950   Martin Salcman: Výstava obrazů
1950   Jaroslav Hudec: Výstava obrazů
1960   Dílo Josefa Čapka
nedatováno   J. Tomec: Posmrtná výstava obrazov
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1927   Členská výstava Umělecké besedy
1929   Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy
1930   Výstava Skupiny výtvarných umělců v Brně
1931   Členská výstava umělecké besedy (221.)
1931   ĽÉcole de Paris (Umělecká beseda 1931)
1931   Katalog výstavy obrazů Štýrského a Toyen v Alšově síni Umělecké besedy v Praze
1932   Členská výstava Umělecké besedy (232.)
1936   Členská výstava Umělecké besedy
1937   Výstava Staré umění na Slovensku
1938   Pražské baroko (Umění v Čechách XVII - XVIII století 1600 - 1800)
1938   Umělecká beseda: Český kraj - obrazy z let 1920 - 1938
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1942   Výstava VOUB
1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla)
1943   Členská výstava Umělecké besedy (30. 11. 1943 - 9. 1. 1944)
1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Tři Španělé (Dominguez - Gonzales - De la Serna. Výstava obrazů a kreseb)
1946   Britské moderní umění
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1947   Obrazy národních umělců SSSR
1947   Umění moderní Ameriky
1947   Britská města zítřka
1947   Sochařství Francie od Rodina k dnešku (Soubor reprodukcí k výstavě francouzské plastiky v Praze)
1948   Francouzi XIX. století v Národní galerii
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov)
1948   Francouzské nástěnné koberce
1948   Současné britské malířství
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Polské malířství 19. a 20. století
1949   Maďarské umění (Vývoj realismu v dílech 8 malířu 9 sochařů)
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1950   Výstava pražskej Umeleckej besedy
1950   Národní galerie krajským galeriím
1951   Svata Hajerová, Jiří Mandel ml., Jiří Novák: Výstava obrazů a plastik
1951   Česká krajina XIX. století
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1930   Život a dílo Jaroslava Čermáka
1930   Život a dílo Jaroslava Čermáka ((bez cizojazyčné předmluvy, příloha se 137 reprodukcemi))
1941   Malířství devatenáctého století (Umění národního obrození - I)
1941   Technika malířského umění
1941   Pravěké umění v Čechách a na Moravě
1944   Smysl moderního umění
1944   Výstavba obrazu s výtvarného hlediska
1944   Život tří generací (Vzpomínka na velké Purkyně, Listy a články malíře Karla Purkyně)
1946   Veliká příležitost (Poznámky k reorganizaci českého výtvarníctví)
1947   Monumentální Mikoláš Aleš
1947   Plastická anatomie člověka (pro umělce a přátele umění)
1947   Čtyři rozpravy o malířství českém a sovětském (Příspěvek k diskusi o úkolech nového českého umění)
1947   Sochař Karel Lidický
1948   Francouzské nástěnné koberce
1948   Lev Šimák
1948   Ruské lidové obrázky
1948   Malíři a sochaři UB 1948
1948   Malíř Bedřich Vaníček
1948   Gotická architektura v Čechách a na Moravě
1948   Sochařství devatenáctého století (Umění národního obrození - II)
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii
1949   Hrad a zámek Horšovský Týn
1949   Tradice realismu v díle Vlastimila Rady
1949   Maďarský realismus
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev)
1946   Rok na vsi (Výstava obrazů z let 1943 - 1946)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2018   Soutok (K poctě Olbrama Zoubka)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1929   Josef Václav Myslbek (Seznam prací, vystavených na souborné výstavě v rámci Svatováclavských mileniových oslav pod protektorátem Vlády republiky Československé)
1947   Monumentální Mikoláš Aleš (Seznam vystavených prací)
1948   Čeští klasikové 19. století
1950   Souborná výstava malíře, karikaturisty Antonína Pelce
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1921/12/15   Život (Výtvarný sborník)
1922/12   Život (Sborník nové krásy)
1923/12   Život (Výtvarný sborník)
1924/11/25   Život (Výtvarný sborník)
1925/12/01   Život (Výtvarný sborník)
1926/12   Život (Výtvarný a literární sborník)
1928   Život (Sborník výtvarného odboru umělecké besedy)
1928   Život (Výtvarný a literární sborník)
1930   Život (Výtvarný a literární sborník)
1931   Život (Výtvarný sborník)
1932   Život (Výtvarný sborník)
1933/12   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kultuu)
1934/01   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kultuu)
1934/02   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/03   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/04   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/04   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/06   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/07   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/11   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1934/12   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/01   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/02   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/04   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/05   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/05   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/07   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/10   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1935/11   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/01   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/02   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/03   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/04   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/06   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/08   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/09   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1936/11   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1937/01   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1937/04   Život (Pozdrav Josefu Čapkovi)
1937/04   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1937/06   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1937/10   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1938/01/15   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1938/03/25   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1938/04/20   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1938/06/15   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1938/09/22   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1942   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1942/02   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1942/08   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1943   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1943   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1943/09   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1943/12   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1944/03   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1944/04   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1944/08   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1945/01   Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře)
1946/01   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1946/03   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1946/06   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1946/10   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1947/04   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1947/10   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1947/12   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1948/03/01   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1948/04/15   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1948/06/15   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
1948/07/15   Život (List pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu)
soubor reprodukcí
rok vydání, název (podnázev)
1948   Současná britská scéna
1949   Polské malířství 19. a 20. století
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1941   Basilika sv. Prokopa v Třebíči
1943   Kouřim