Posmrtná výstava Daniela Mayera, rozšířená o dřevoryty F.Bílka, kresby V. Morstadta, sbírku starých rytin z majetku UB

termín: 1915/01 - 1915/02
instituce: Obecní dům
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
80. výstava Umělecké besedy
katalog