České umění 20. století

instituce, obec
Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)