Sto obrazů

instituce, obec
Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha