Antonín Stibůrek

rok udělení, název ceny, druh, poznámka
1993   Trienále malby, Ósaka, 2. cena,