Jiří Blažej

* 20. 10. 1924, Praha, Česká republika (Czech Republic)
9. 10. 2008, Praha, Česká republika (Czech Republic)
restaurátor, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Malíř a restaurátor v Praze. Po krátkém studiu na Státní grafické škole v Praze (1945-47, prof. Svatopluk Klír a Rudolf Beneš) byl roku 1947 přijat na AVU. Navštěvoval ateliér monumentální malby prof. V.Sychry (do roku 1951). Po jeho ukončení se zapsal k prof. B. Slánskému na obor estaurování a malířské techniky. Studium úspěšně ukončil roku 1954, avšak využil možnosti „čestného roku“ a v ateliéru setrval až do roku 1956. Absolvoval několik studijních cest po západní Evropě a Maďarsku. Dlouhodobě spolupracoval s Ústavem organické chemie a jinými pracovišti ČSAV na využití plastických hmot pro konzervační a restaurátorskou technologii v oboru záchrany památkových objektů. Za aplikaci nové konzervační metody kamene získal roku 1966 spolu s jejími autory ing. J. Doubravou a ing. J. Rathouským „Cenu hlavního města Prahy“. K nejzávažnějším pracím patří restaurování Liškových fresek v sále prelatury kláštera v Plasech, dále transfer Reinerových fresek ze špitální kaple P. Marie v Duchcově. Účastnil se prací na Domě u Kamenného zvonu v Praze, kde vedl práce na sesazování úlomků architektonických článků a při odhalování a konzervaci nástěnných maleb. Výsledky restaurování komentoval v několika článcích.
Během svého života se stal zastáncem absolutní čistoty originálu. Racionálně uvažující muž, nadšený pro výzkum nových materiálů použitelných při restaurování. Nerad se zapojoval do osobních sporů. Sledoval vždy prospěch restaurovaných děl nikoli svůj vlastní. Podobně tomu bylo i v případě restaurování maleb v ambitu Emauzského kláštera (1957), kdy byl neprávem obviněn z toho, že je poškodil odstraněním pozdějších přemaleb.
Vedle své restaurátorské činnosti se soustavně věnuje volné malířské tvorbě. Na jeho plátnech nacházíme výrazný snový podtext, snahu o zachycení skryté, magické reality. Používal pastelových barev s jemnými valérovými přechody, které nezapřou ruku školenou kopírováním starých mistrů. Svá díla poprvé vystavil roku 1954 na členské výstavě Umělecké besedy (Alšova síň, Praha). Samostatně vystavoval své obrazy od poloviny 60.let 1964 GVU Litoměřice; 1968 Muzeum v České Lípě; 1978 Národní dům, Praha - Vinohrady; 1996 Kupkova síň, Opočno; 2000 Zámecká galerie, Slatiňany).

Restaurátorské práce:
1955 Plasy zámek, J. K. Liška, nástropní freska, poč. 18. stol. / Stěkeň, kostel, barokní nást. malba (spol. Šenkýřovou a Feldovou).
1956-58 Duchcov, špitální kostel Nanebevzetí P. Marie, sejmutí, konzervace a prozatímní uložení malby v kupoli od V. V. Reinera, 1728 (vedoucí kolektivu, spol. V. Bergerem, J. Kaderou, J. A. Králem, J. Němcem, F. Syslem a A. Tintěrovou).
1957 Praha, klášter Na Slovanech, gotické malby v ambitu, kolem 1360 - preventivní zajištění (spol. F. Kotrbou a D. Kašparovou).
1958-60 Brandýs nad Labem, kostel sv.Vavřince, gotické nást. malby, 1340-44 - restaurování (Část spol. F. Syslem a M. Sukdolákovou), třídílná zpráva uložena v archivu Středočeského SÚPP.
1959 V. Levý: Náhrobek rodiny Feyereiselovi, 1869 (spol. Starcem).
1961 Mnichovo Hradiště, zámek, kolekce 7 barokních obrazů - restaurování, zprávy uloženy v archivu Středočeského SÚPP (i.č.293-296) / Žleby, Triptych z 1. čtvrtiny 15. stol. a renesanční dvojportrét, 1516.
1960-62 Stará Boleslav, kostel sv. Klimenta, románské nást. malby - odkryv nových částí a celkové restaurování (spol. D. Kašparovou a M. Sukdolákovou).
1961-63 Pšovka u Mělníka, kostel sv. Vavřince, Monogramista I.W. : votivní deska, 1530 - úplné odkrytí malby a restaurování.
1962-63 Praha, basilika sv. Jiří, románské nást. malby, 12. stol.- restaurování a transfery některých fragmentů (spol. D. Kašparovou a M. Sukdolákovou).
1963-67 Praha, klášter Na Slovanech, gotické nást. malby v části ambitu (spol. D. Kašparovou a M. Sukdolákovou).
1964 Spolupráce při restaurování Obrazárny Pražského hradu: Marconi: Kristus s Marií a Martou, před 1515 / F. Furini: Judita s mečem, po 1640 (i.č. O 59) - restaurování a rozsáhlá rekonstrukce.
1966 Nelahozeves, zámek, anonym: Portrét dámy, 2. pol. 16. stol.
1968 Praha, kostel na Karlově, polychromovaná dřevěná plastika sv. Augustina, 1733-40.
1968-69 Vítochov na Moravě, kostel sv. Michala, gotické nást. malby, první pol. 14. stol. - restaurování s odkrytím nových částí (spol. J. Pasálkem).
1970 F. M. Brokof: Polychromovaná dřevěná plastika Krista, 1725 a Polychromovaná dřevěná plastika Anděla, první pol. 18. stol., MHMP Praha.
1970-72 Praha, Staroměstské náměstí, Dům U kamennéh ozvonu (č.p. 605), zlomky 4 gotických kamenných plastik, první pol.14.stol. - sesazení zlomků a konzervace; nást. malby, před 1325 a před 1350 - odkryv a konzervace (spol. J. Pasálkem).
1972-73 Zlín (Gottwaldov) - Tečovice, kostel sv. Jakuba, gotické nást. malby, po 1350 - odkryv a restaurování (spol. J. Pasálkem).
1972-75 Sázava - Černé Budy, klášter, gotické nást. malby v kapitulní síni, kolem 1370 - snímání rozsáhlých přemaleb a restaurování (spol. J. Pasálkem), třídílná zpráva uložena v archivu Středočeského SÚPP.
1975 Kroměříž, zámek - arcibiskupská obrazárna, dva renesanční portréty, 16. stol. - sejmutí přemaleb z původní desky.
1976 Liblice u Mělníka, zámek, nástropní malby hudebního sálu od J. E. Lauffera z 19. stol. - restaurování / Praha, Valdštejnský palác, nástěnná malba v Astrologické chodbě od B.Bianca, kolem 1630 - snímání rozsáhlých přemaleb a následná rekonstrukce jednoho pole.
1977-78 Kolekce obrazů ze 17. až 19. stol (J. Clarot, V. Hellich, V. Machek aj.), NM Praha.
1978 Obrazy od O. Kubina, F. Tichého a J. Zrzavého, OG Karlovy Vary.
1981 Rájec nad Svitavou, zámek, J. Steen (okruh): Potyčka v krčmě, po pol. 17.stol. (i.č. 2261/3881).
1984 Duchcov, zámek, obrazy z Valdštejnské rodové galerie (Jan Bedřich a František Josef z Valdštejna).
1985-88 Praha, Dům U kamenného zvonu, kamenné architektonické články (kolektivní práce) a nástěnné malby v přízemní kapli, frescosecco (spol. J. Pasálkem a E. Votočkovou).

PePřík

Lit.: J.B. - z malířské a restaurátorské tvorby. Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1978. - Bibliografie publikací restaurátorů. TA I. 1990, s. 130.

poznámka:
NK - neuvádí - 2012/11
* Lomnice nad Popelkou? - Sdružení pražských malířů, 2006
člen skupiny R 64