Roman Podrázský

* 24. 2. 1943, Dobrá, Přibyslav (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
2. 4. 2001, Přibyslav (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
sochař, malíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Narodil v obci Dobrá u Přibyslavi. Po ukončení základní školní docházky se chtěl věnovat uměleckému oboru.. Ale protože pocházel z věřící rodiny a rodiny živnostníka musel jít do učení. Vyučil se malířem pokojů. Ale jeho touha studovat jej neopustila. Na třetí pokus byl přijat do prvého ročníku Umělecko-průmyslové školy v Praze obor nástěnná malba v architektuře. Po maturitě pokračoval ve studiu na akademii výtvarných umění obor sochařství. Jeho nejrozsáhlejším a nejznámějším dílem, které vznikalo v devadesátých letech 20. století, je soubor soch pro Meditační zahradu v Památníku obětem zla, pana Hrušky, v Doudlevcích u Plzně. Jeho další sochařská díla zdobí nejen jeho rodné město, ale i mnoho obcí a měst v blízkém i vzdálenějším okolí. Jako starosta města se snažil z Přibyslavi udělat centrum společenského a kulturního života celého regionu, aby se dostalo do povědomí nejen občanů naší republiky, ale i zahraničních turistů. Jeho přičiněním získalo městské muzeum, konečně po několika dlouhých letech, prostory ve Starém špitálu, kam se v roce 1998 začalo postupně stěhovat. Třebaže v roce 2005 změnilo své místo, jeho budování trvá dodnes. Podporoval archeologický výzkum městských a příměstských lokalit, splnil si svůj klukovský sen – zpřístupnit štolu pod farou. V tom mu pomáhal PhDr. Oldřich Málek a jeho spolupracovníci, nejen z řad odborníků, ale hlavně z řad občanů. Věnoval se malířství – jeho díly je vyzdobena kancelář starosty města v nové radnici. Podporoval rozvoj divadelních souborů. Jeho největší láskou bylo loutkové divadlo, snad proto, že mu loutky připomínaly jeho ranné dětství, snad proto, že loutka je vlastně taková malá pohyblivá socha. Psal krátké stati, které se týkaly pověstí a historie našeho města. Na jeho popud se začal vydávat Přibyslavský čtvrtletník – časopis, který se zabývá historií, kulturou a ekologií. Bohužel jeho dílo zůstalo nedokončené. Mnoho smělých plánů už nikdy nespatří světlo světa a budou upadat v zapomnění. Ale i to, co za svůj, ne příliš dlouhý život stačil udělat, jej staví po bok těch mnohých, kteří chtěli něco změnit nebo alespoň narušit a poopravit zažité a vyježděné koleje života zdejších lidí.
www.kzmpribyslav.zc