Roman Podrázský

* 24. 2. 1943, Dobrá, Přibyslav (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
† 2. 4. 2001, Přibyslav (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
malíř, sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: xx0000730

Roman Podrázský

Narodil v obci Dobrá u Přibyslavi. Po ukončení základní školní docházky se chtěl věnovat uměleckému oboru.. Ale protože pocházel z věřící rodiny a rodiny živnostníka musel jít do učení. Vyučil se malířem pokojů. Ale jeho touha studovat jej neopustila. Na třetí pokus byl přijat do prvého ročníku Umělecko-průmyslové školy v Praze obor nástěnná malba v architektuře. Po maturitě pokračoval ve studiu na akademii výtvarných umění obor sochařství. Jeho nejrozsáhlejším a nejznámějším dílem, které vznikalo v devadesátých letech 20. století, je soubor soch pro Meditační zahradu v Památníku obětem zla, pana Hrušky, v Doudlevcích u Plzně. Jeho další sochařská díla zdobí nejen jeho rodné město, ale i mnoho obcí a měst v blízkém i vzdálenějším okolí. Jako starosta města se snažil z Přibyslavi udělat centrum společenského a kulturního života celého regionu, aby se dostalo do povědomí nejen občanů naší republiky, ale i zahraničních turistů. Jeho přičiněním získalo městské muzeum, konečně po několika dlouhých letech, prostory ve Starém špitálu, kam se v roce 1998 začalo postupně stěhovat. Třebaže v roce 2005 změnilo své místo, jeho budování trvá dodnes. Podporoval archeologický výzkum městských a příměstských lokalit, splnil si svůj klukovský sen – zpřístupnit štolu pod farou. V tom mu pomáhal PhDr. Oldřich Málek a jeho spolupracovníci, nejen z řad odborníků, ale hlavně z řad občanů. Věnoval se malířství – jeho díly je vyzdobena kancelář starosty města v nové radnici. Podporoval rozvoj divadelních souborů. Jeho největší láskou bylo loutkové divadlo, snad proto, že mu loutky připomínaly jeho ranné dětství, snad proto, že loutka je vlastně taková malá pohyblivá socha. Psal krátké stati, které se týkaly pověstí a historie našeho města. Na jeho popud se začal vydávat Přibyslavský čtvrtletník – časopis, který se zabývá historií, kulturou a ekologií. Bohužel jeho dílo zůstalo nedokončené. Mnoho smělých plánů už nikdy nespatří světlo světa a budou upadat v zapomnění. Ale i to, co za svůj, ne příliš dlouhý život stačil udělat, jej staví po bok těch mnohých, kteří chtěli něco změnit nebo alespoň narušit a poopravit zažité a vyježděné koleje života zdejších lidí.
www.kzmpribyslav.zc

Roman Podrázský

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1961 - 1965   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
1965 - 1967   Akademie výtvarných umění, Praha, Hladík Karel, *1912
1967 - 1970   Akademie výtvarných umění, Praha, Bradáček Jiří, *1922

Roman Podrázský

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Přibyslav (Havlíčkův Brod), Přibyslav (Havlíčkův Brod), starosta města

Roman Podrázský

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
1991 - 1993   Klub výtvarných umělců Horácka, *1991

Roman Podrázský

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1973/09 - 1973/10   Roman Podrázský: Protiválečný cyklus, Galerie mladých, Mánes, Praha
1983/10/31 - 1983/11/11   Roman Podrázský: Drobná plastika, kresby, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Jihlava (Jihlava)
1987/03/05 - 1987/03/25   Roman Podrázský: Kresby na skle, Výstavní síň Okresního kulturního střediska, Třebíč (Třebíč)
1987/06/20 - 1987/07/19   Roman Podrázský: Plastiky, kresby, Kulturní dům, Třešť (Jihlava)
1987/09/10 - 1987/10/04   Roman Podrázský: Plastiky, kresby, Minoritský klášter, Znojmo (Znojmo)
1990/05/11 - 1990/06/07   Roman Podrázský: Obrazy z cyklu Příběhy ze Starého zákona, Zasedací síň Československé strany lidové, Třebíč (Třebíč)
1993/04/30 - 1993/06/27   Roman Podrázský: Plastiky, obrazy, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/09/05 - 2013/10/20   Roman Podrázský (1943 - 2001): Obrazy, plastiky, sochy, Kulturní dům, Přibyslav (Havlíčkův Brod)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1972/10 - 1972/11   Portrét, I. cyklus, Galerie mladých, Mánes, Praha
1973/05 - 1973/09   Sochařské setkání 1973, Vojanovy sady, Praha
1974/07/24 - 1974/09/08   Dítě ve výtvarném umění, Galerie mladých, Mánes, Praha
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1975/10/17 - 1975/11/16   Žena v tvorbě mladých výtvarníků, Galerie U Řečických, Praha
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha, Praha
1978/05/25 - 1978/06/25   Současná tvorba na Vysočině - obrazy, kresby, grafika, plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/04/25 - 1985/09/22   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg

Roman Podrázský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Roman Podrázský: Protiválečný cyklus, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Roman Podrázský: Kresby na skle, Okresní kulturní středisko Bedřicha Václavka (Osvětový dům Bedřicha Václavka), Třebíč (Třebíč)
  1987   Roman Podrázský: Plastiky - kresby, Jihomoravské muzeum, Znojmo (Znojmo)
  1987   Roman Podrázský: Plastiky, kresby, Kulturní klub Třešť, Třešť (Jihlava)
  1990   Roman Podrázský: Obrazy z cyklu Příběhy ze Starého zákona
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Dítě ve výtvarném umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1975   Žena v tvorbě mladých výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Současná tvorba na Vysočině: Obrazy, kresby, grafika, plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1985   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Mladí čeští sochaři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2004   Nesmazatelné stopy (Portréty osobností Vysočiny), Hynek Jurman, Štěpánov nad Svratkou (Žďár nad Sázavou)
  2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (2. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Pojetí protiválečného tématu v tvorbě nejmladší sochařské generace, Umění, 74-82
  1978   Roman Podrázský: Válka 1973, Mladí čeští sochaři, 12-13
  1987   Plošný grafický lineární záznam..., Roman Podrázský: Kresby na skle
  1987   Roman Podrázský náleží k umělecké generaci..., Roman Podrázský: Plastiky - kresby
  2005   Považoval se za dělníka (K Romanu Podrázskému - duben 2001), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, 280-281
  2006   Malovat oltáře útěchy (Křížové cesty Mikuláše Medka, Romana Podrázského a Vladimíra Komárka), Katolický týdeník, 17.ročník, 13.číslo, 4
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Roman Podrázský (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Roman Podrázský: Drobná plastika, kresby, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Jihlava (Jihlava)
  2013   Roman Podrázský (1943 - 2001): Obrazy, plastiky, sochy, Kulturní dům, Přibyslav (Havlíčkův Brod)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   akademický sochař Roman Podrázský (starosta města Přibyslav)
  2001   Roman Podrázský
  2001   Roman Podrázský (starosta města Přibyslav), Městský úřad, Přibyslav (Havlíčkův Brod)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Roman Podrázský: Plastiky, obrazy, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Portrét - práce mladých výtvarných umělců (I. cyklus), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Roman Podrázský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Roman Podrázský: Plastiky, kresby, Kulturní klub Třešť, Třešť (Jihlava)
  1990   Roman Podrázský: Obrazy z cyklu Příběhy ze Starého zákona