Karel Krejčí

* 20. 8. 1904, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 26. 6. 1979, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, literární historik, bohemista, germanista, polonista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jz8000649

poznámka:
PhDr.

Karel Krejčí

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Československá akademie věd (ČSAV), Praha, Národní 3

Karel Krejčí

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Kroužek polských překladatelů, *
1948 - ????   Česká akademie věd a umění, *

Karel Krejčí

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Karel Krejčí (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha

Karel Krejčí

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Dějiny polské literatury, Československý spisovatel, Praha
  1964   Heroikomika v básnictví Slovanů, Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1967   Praha legend a skutečnosti, Orbis, Praha
  1981   Praha legend a skutečnosti, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Jaro národů ve slovanských literaturách, Evropský literární klub (ELK), Praha

Karel Krejčí

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Živé kameny, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1941   Zrcadlo Čech a Moravy, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1945   Král obléká halenu, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Řád srdce, Moravské kolo spisovatelů, Brno (Brno-město)
  1948   Jezero Bodamské, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1949   Křižáci, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Skutečnost, Československý spisovatel, Praha
  1949   Slovem do krve (Výbor básní z let 1914-1939), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1949   Věrná řeka, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Křižáci, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1956   Písně otroka, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1956   Romaneta (Newtonův mozek, Šílený Job, Advokát chuďasů), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1956   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), Československý spisovatel, Praha
  1956   Vykoupení, Československý spisovatel, Praha
  1957   Alma Mater, Československý spisovatel, Praha
  1957   Dům U tonoucí hvězdy (Z pamětí neznámého), Československý spisovatel, Praha
  1959   Křižáci II., Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1959   Noci a dny II, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1967   Čest a sláva III, IV, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Duch a tvar, Československý spisovatel, Praha
  1969   Quo vadis, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Vykoupení, Československý spisovatel, Praha
  1978   Zaslíbená země, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Šachy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Červené štíty, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Přátelský kruh Boženy Němcové, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1946   Sborník filologický (svazek XII), III. třída České akademie věd a umění, Praha
  1946   Svatopluku Čechovi (Památník Jednoty Svatopluka Čecha k uctění 100. narozenin básníkových), Topičova edice, Praha
  1963   Franz Kafka (Liblická konference 1963), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1986   Božena Němcová - paní našeho času, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Berent (W.Berent:Živé kameny, Přel.J.Janouch), Lidové noviny
  1938   Polský román historický, Lidové noviny
  1938   Román polského podloudníka, Lidové noviny
  1948   Otokar Fischer - Slavista, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 171-174

Karel Krejčí

autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
1956/02/18   Večer poesie Ladislava Stehlíka, Památník národního písemnictví, Praha

Karel Krejčí

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 139-140
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny