Milan Jungmann

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Literatura velké iniciativy (3. všesvazový sjezd sovětských spisovatelů), Československý spisovatel, Praha
1960   Karel Nový (Náčrt života a díla), Československý spisovatel, Praha
1999   Literárky - můj osud (Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)