klatovy.cz

Jan Pilař

* 9. 9. 1917, Stříbřec (Jindřichův Hradec), Česká republika (Czech Republic)
† 19. 10. 1996, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, redaktor, básník, spisovatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01093051

poznámka:
pseudonym
Podhorský, J., 1917-1996
* - NK - ve Stříbrci u Třeboně, 2012/07
PhDr.
Příspěvky v Lumíru, Čteme, Rudém Právu, Tvorbě, Literárních novinách, Hostu do domu, Plameni aj.

Jan Pilař

Po maturitě na reálném gymnáziu v Klatovech (roku 1936) začal studovat češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1939 debutoval sbírkou básní Jabloňový sad. Po 17. listopadu 1939 byl v rámci perzekuce vysokoškolských studentů tři měsíce vězněn v Sachsenhausenu. Po návratu z koncentračního tábora zbytek války pracoval v úseku propagace agrárnického nakladatelství Novina. Roku 1946 dokončil studia a získal titul PhDr.
Za Květnového povstání řídil Lidový deník, po osvobození vedl kulturní rubriku Zemědělských novin. Ještě v květnu 1945 vstoupil do KSČ. V letech 1949-54 byl tajemníkem české sekce Svazu československých spisovatelů a zároveň též zástupcem šéfredaktora Lidových novin (do roku 1952).
V letech 1954–1959 působil jako šéfredaktor Literárních novin a poté jako ředitel nakladatelství Československý spisovatel. V roce 1968 musel z nakladatelství odejít a stal se tajemníkem Svazu nakladatelů a knihkupců. Od roku 1970 působil opět v nakladatelství Československý spisovatel, nejdříve jako šéfredaktor a v letech 1982–89 opět jako ředitel.
Od 70. let do 1989 působil i na katedře české a slovenské literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, docentem srovnávací literatury se stal v roce 1980 habilitační prací Má cesta k polské poezii. V roce 1989 odešel do důchodu.
Publikoval v řadě českých časopisů a novin, v polských kulturních časopisech, spolupracoval s Československým rozhlasem. Je autorem řady básnických sbírek, knížek pro děti a mládež, esejů, reportáží a vzpomínek. Publikoval velké množství překladů poezie. Překládal z polštiny, kde se věnoval zejména poezii K. I. Gałczyńského a současných polských básníků vůbec, připravil rovněž několik výborů polské poezie. Za jazykové spolupráce překládal poezii z albánštiny, bulharštiny, ruštiny, němčiny a španělštiny.
Autorský debut si odbyl v roce 1933 ve Studentských listech (od roku 1936 zde patřil k externím redaktorům), poezii a publicistiku a později také články o literatuře tiskl ve studentském časopise Kruh (Plzeň), dále v periodikách Venkov, Mladý venkov, Národní osvobození, Kritický měsíčník, Obnova, Akord, List mladých a Lidová kultura. Po válce přispíval zejména do novin a časopisů: Zemědělské noviny, Venkov, Lidové noviny, Tvorba, Rudé právo, Impuls, Plamen, Světová literatura, Literární měsíčník aj. Publikoval též v polských kulturních časopisech. Od konce 30. let psal pro Československý rozhlas literární pásma a později i přednášky a úvahy. Užíval pseudonym Jiří Podhorský (v začátcích) a šifer J. P., jp, jpř.
cs.wikipedia.org, 2013/07/11

Jan Pilař

klatovy.cz
 

Jan Pilař

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Gymnázium, Klatovy (Klatovy), studium

Jan Pilař

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Klub mladých spisovatelů při Syndikátu českých spisovatelů, *
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Jan Pilař

dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Pilař

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   O knihách a autorech, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
  1982   K vývoji české lyriky (Studie a recenze), Československý spisovatel, Praha
  1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
  1989   Setkání s českými spisovateli, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  2009   Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Slovníček básníků, Propagační oddělení nakladatelství Československý spisovatel, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Poesie lidské existence a víry, Řád, 63-74
  1984   Jan Pilař (9.9.1917 Stříbřec u Třeboně), Kontury české literatury pro děti a mládež, 484-485
  1988   Cesty bývají různé, Lidové noviny, 22
  1988   Poezie a konvence (Jan Pilař: Dům bez oken, Klement Bochořák: Uschlé květiny, Alena Vrbová: Řeka na cestách), Obhajoba umění, 429-432
  1990   Cesty bývají různé, Lidové noviny 1988
  1991   Poezie a konvence (Jan Pilař: Dům bez oken, Klement Bochořák: Uschlé květiny, Alena Vrbová: Řeka na cestách), Obhajoba umění, 239-240
  2009   Veršované pohádky, Proměny české pohádky, 128-141
  2012   Pilař Jan (9.9.1917 Stříbřec u Jindřichova Hradce - 19.10.1996), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 316-317
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Jan Pilař (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Polská krásná literatura v českých překladech (1945-1979), Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940/12/21   Řád (revue pro kulturu a život), 10.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944/02/29   Řád (Revue pro kulturu a život), 2.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha

Jan Pilař

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Milostný příběh, František Jan Müller, Praha
  1947   Popelka, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1948   Sníh (Verše), František Borový, nakladatelství, Praha
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1954   Albánský zápisník, Československý spisovatel, Praha
  1961   Otevřela se přede mnou růže, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Krajinou pádí kůň, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1978   Krysař, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1981   Má cesta za polskou poezií (Vzpomínky, portréty, eseje), Československý spisovatel, Praha
  1985   Zastavení v krajinách, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1989   Oslovení, Československý spisovatel, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Smrt Orfeova (S dvěma kresbami Františka Tručky), František Tručka

Jan Pilař

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Bohuš Čížek: Oleje
  1965   Jan Kutálek: Keramika, Galerie Fronta, Praha
  1977   Miroslav Nýdl: Podoby - kresby a karikatury
  1985   Emanuel Křenek: Cesty za antikou, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
  1987   Jan Kutálek: Keramika z let 1977–1987, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jan Kutálek: Figurální keramika, Dům kultury ROH, Trutnov (Trutnov)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Alois Hejl, Jan Mehl
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Květnové dny (K prvnímu výročí osvobození), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1949   Práce zpívá, Československý spisovatel, Praha
  1949   Slovem do krve (Výbor básní z let 1914-1939), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1952   Střední Čechy, Orbis, Praha
  1953   Spisovatelé Ostravsku (Sborník básní, povídek a reportáží), Československý spisovatel, Praha
  1955   Básnický almanach 1954, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Divoké víno, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Spoločným hlasom (Verše o bratrstve Čechov a Slovákov), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1960   Niobé, Československý spisovatel, Praha
  1961   Vysoké letní nebe, Československý spisovatel, Praha
  1961   Vysoké letní nebe, Československý spisovatel, Praha
  1964   Almanach 1949-1964 (Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
  1965   Jakou barvu má srdce (Antologie české poezie 1945 -1965), Československý spisovatel, Praha
  1965   Zelená husa, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Cesta kolem světa ve dvou tisících verších, Československý spisovatel, Praha
  1967   Pozvání k lásce, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1967   Součet zeleně, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Labyrint, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Milenky, ženy, matky (Čeští básníci ženám), Československý spisovatel, Praha
  1973   Výbor z poezie, Československý spisovatel, Praha
  1975   Československo (Historie, příroda, umění), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1978   Básníci na cestách (Výbor z české cestopisné lyriky 20. století), Československý spisovatel, Praha
  1983   Bělejší než sníh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Chopinův klavír, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Panorama de l'art tchèque, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Já, Orfeus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1947   Ohnice (Sborník současné literatury. II. 1947), Václav Petr, Praha
  1955   Nová česká poesie (Výbor z veršů XX. století), Československý spisovatel, Praha
  1958   Poésie tchécoslovaque contemporaine, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Patnáct májů. Ćeská a slovenská poezie 1954-1960 / Pätnást' májov. Česká a slovenská poézia 1945-1960, Československý spisovatel, Praha
  1961   Oheň a růže / Oheň a ruža (Spisovatelé k čtyřicátému výročí Komunistické strany Československa / Spisovatelia k štyridsiatemu výročiu Komunistickej strany Československa), Československý spisovatel, Praha
  1962   Světlo nad cestou (Sborník k životnímu jubileu Marie Majerové), Československý spisovatel, Praha
  1966   Ladění slov, Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1973   Chvály jižních Čech, Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1983   Gesang der Liebe zum Leben (Tschechische Lyrik der Gegenwart), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1984   Hlas srdce (Antologie české a slovenské protiválečné poezie), Česká mírová rada, _
  1989   Československý spisovatel (40 let práce pro českou knihu 1949-1989), Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Zas zpívám, Řád, 86
  1940   Jaro u Vltavy, Srdce vlasti Praha očima básníků a umělců, 167-168
  1942   Jaroslav Janouch: Pohádka za pohádkou, Venkov
  1942   Novinky v dětské literatuře, Venkov, 5
  1944   Dvojzpěv, Řád, 225-226
  1948   Grafologie (Angelu Karaneševovi), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 225-226
  1997   Slunečné dílo (Normalizační poezie), Revolver Revue, 105-130
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1986   Панорама чешского изобразительного искусства, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Bibliografický soupis knih vydaných v letech 1979 - 1983, Československý spisovatel, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Řád (revue pro kulturu a život), V..ročník, 2.číslo
  1944/6/15   Řád (Revue pro kulturu a život), 10.ročník, 5.číslo
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Hrozen vína ze ZnoVína (průvodce vinařským Louvrem v Louckém klášteře ve Znojmě), Znovín a.s., Znojmo (Znojmo)

Jan Pilař

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Básně (Ve výboru Adolfa Kroupy), Dělnické nakladatelství, Praha
  1949   Slovem do krve (Výbor básní z let 1914-1939), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1950   Ať procitne dřevorubec, Československý spisovatel, Praha
  1952   Básně (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
  1953   Poesie, Československý spisovatel, Praha
  1955   Martin Eden, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Divoké víno, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Niobé, Československý spisovatel, Praha
  1961   Vysoké letní nebe, Československý spisovatel, Praha
  1961   Vysoké letní nebe, Československý spisovatel, Praha
  1965   Zelená husa, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Ostrov záchrany, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Pozvání k lásce, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1967   Součet zeleně, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Labyrint, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1972   Plavení koní, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Žíznivý milenec (Téměř román jednoho života), Československý spisovatel, Praha
  1983   Bělejší než sníh, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Chopinův klavír, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Já, Orfeus, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Zázraky a divy, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Nová polská poesie (Anthologie), Československý spisovatel, Praha
  1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Večer doma, Řád, 184
  1945   Poslední výkřik (Z nové polské poesie), Kvart, 255-256
  1945   Vigilie (Z nové polské poesie), Kvart, 251-252
  1946   Legendá o Homérovi, Kvart, 29
  1946   První procházka, Život, 51-51
  1948   Z básní K. I. Galczyńského (Dvě kytary, Falešná adresa, Canticum canticorum), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 278-281
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941/05/05   Řád (Revue pro kulturu a život), 7.ročník, 4.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha

Jan Pilař

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1985/09/03 - 1985/10/01   Josef Kratochvil: 99+1 - Dech brněnských ateliérů, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1965/05/05 -   Klub přátel poezie, Malá galerie Československého spisovatele, Praha

Jan Pilař

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Polska literatura w przekladach 1945 - 1970, Agencja Autorska, Varšava (Warszawa)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Dobříšská konference, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 230-231
  2012   František Křelina (Jistota jediného bodu), Český historický román v období protektorátu, 247