Ladislav Včelař

* 20. 10. 1930, Zlín (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
† 28. 11. 2005, Zlín (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
malíř, grafik, typograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: ola200203329

Ladislav Včelař

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Organizační výbor 2. Bienále grafiky Brno 1966, *1966

Ladislav Včelař

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1985/10/08 - 1985/11/24   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1961/03/18 - 1961/04/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/12 - 1963   Členská výstava 1962, Dům umění, Zlín (Zlín)
1964/01/12 - 1964/02/16   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1966/05/15 - 1966/06/19   Užitá grafika Brno 1960 až 1966, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1966/09/18 - 1966/10/30   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1968/06/21 - 1968/09/22   3. Bienále užité grafiky Brno 1968: Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1969/04/18 - 1969/05/04   Tschechoslowakische Plakate, Kunstgewerbemuseum Zürich, Curych (Zürich)
1971/05/14 - 1971/07/15   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Dům umění, Zlín (Zlín)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1990/07/05 - 1990/09/16   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)

Ladislav Včelař

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1962   Členská výstava 1962
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov
  1966   Užitá grafika 1960-1966
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Tschechoslowakische Plakate
  1971   Retrospektivní výstava výtvarníků gottwaldovské oblasti k 50. výročí KSČ, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Ladislav Včelař

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Svatopluk Chudara: Obrazy, grafika
  1985   Ladislav Včelař: Užitá grafika a výstavní tvorba, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   Vincent Hložník: Z Apokalypsy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1987   Vladimír Jarcovják: Obrazy, objekty, grafika (1956 - 1987), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1989   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1990   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Členská výstava 1962
  1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Členská výstava 1966 výtvarných umělců pobočky SČSVU Gottwaldov
  1968   Československý průmyslový návrh, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1985   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1991   Prostor Zlín ´91 / Raum Zlín (Výtvarné kompozice v exteriéru města), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Vlastivědný věstník moravský, 16.ročník, Musejní spolek, Brno (Brno-město)
  1965   Vlastivědný věstník moravský, 17.ročník, 1.číslo, Musejní spolek, Brno (Brno-město)
  1967   Vlastivědný věstník moravský, 19.ročník, 2.číslo, Musejní spolek, Brno (Brno-město)
  1991   Vlastivědný věstník moravský, 43.ročník, 1.číslo, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Vlastivědný věstník moravský, 64.ročník, 1.číslo, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Vlastivědný věstník moravský, 65.ročník, 4.číslo, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno (Brno-město)

Ladislav Včelař

instituce, obec  
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)