Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ

termín: 1981/05/07 - 1981/06/28
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: kolektivní