První celostátní výstava užité grafiky

osoba, narození
Kovář Stanislav, 11. 6. 1921