Sodobna češkoslovaška umetnost

termín: 1970/07/21 - 1970/08/20
instituce: Salon ULUH
typ výstavy: kolektivní