Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik

termín: 1965/02 - 1965/03
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní