Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení

termín: 1997/10/09 - 1997/11/08
instituce: Staroměstská radnice
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Rytířský sál