Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění

instituce, obec
Severografia, n.p., Liberec (Liberec)