Praha: Město evropské avantgardy, 1895-1928

klíčové slovo
avantgarda
česká avantgarda
česká literatura