zdroj: http://mezery.triodon.com/images/karta/velka/7_foto_b.jpg

Bronislava Rokytová

* 16. 5. 1979, Chrudim (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
historička umění, publicistka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: xx0182423
VIAF: 306301069

poznámka:
Kuzica Rokytová, Bronislava, 1979-

Bronislava Rokytová

zdroj: http://mezery.triodon.com/images/karta/velka/7_foto_b.jpg
 

Bronislava Rokytová

konference
termín   název výstavy, místo konání
2013/10/22 - 2013/10/23   Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2014/06/27 - 2014/06/28   Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Bronislava Rokytová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Bronislava Rokytová, Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939), Umění / Art, 63.ročník, 1-2.číslo, 124-127

Bronislava Rokytová

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Dost tichého šepotu (Exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939)), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Josef Portman (1893-1968): Na pomezí bibliománie, Památník národního písemnictví, Praha

Bronislava Rokytová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Martin Šárovec: Ars Pragensia (Litografie / Lithographs), Galerie Miro, Praha
  2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Oskar Kokoschka und die Prager Kulturszene, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2015   Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Víra v hloubi naší paměti (Sochařský park Kejřův park)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Josef Portman (1893-1968): Na pomezí bibliománie, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Ztracená generace? / Eine verlorene Generation? (Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany / Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden), Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2020   Literární archiv č. 52/2020 (Nakladatelství 1918-1949: Mezi okrajem a centrem), Památník národního písemnictví, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Na periferii umění (Motiv Sudet z pohledu ikonografické interpretace), Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, 86-97
  2014   ‘Lieber Herr Beckmann…' From Wassily Kandinsky's letters to Hannes Beckmann in Prague (1934–1939), Umění / Art, 62.ročník, 1.číslo, 55-65
  2014   The Prague Intermezzo of the Painter and Photographer Hannes Beckmann (1934–1948): Dessau – Prague – New York, Umění / Art, 62.ročník, 1.číslo, 17-35
  2019   Unikum Portman, Artikl, 6.ročník, 8.číslo, 8-9
  2020   Dokonalý kosmologický princip (Kradmé moderní projevy Jana Konůpka ve výtvarné sbírce Josefa Portmana), Literární archiv č. 52/2020, 180-193
  2021   Groszův automobil na lodi a Bertovy stokoruny na pokuty (Opomenutý umělec Josef Justus alias známý antinacistický karikaturista Bert), Umění / Art, 23-43

Bronislava Rokytová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   A vypravuj synu svému... (Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze), Židovské muzeum v Praze, Praha
  2010   And you shall tell your son... (Haggadot in the collections of the Jewish Museum in Prague), Židovské muzeum v Praze, Praha

Bronislava Rokytová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2015/02/20 - 2015/06/28   Oskar Kokoschka a Praha: Meziválečná umělecká scéna (1934-1938), Veletržní palác, Praha
2019/06/15 - 2019/09/08   Mánie Josefa Portmana: „Vy jste unikum milý Portmane!“, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)