Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

typ výstavy: symposium/seminář
místo konání: Galerie výtvarného umění
termín: 2014/06/27 - 2014/06/28

poznámka:
Symposium věnované tvorbě německých a německy hovořících výtvarníků na území Čech, Moravy a Slezska do konce druhé světové války

Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

osoba narození
Černý Zbyněk 20. 3. 1974
Domanický Petr 8. 4. 1973
Gruss Franz 3. 6. 1891
Habánová Anna 24. 4. 1977
Hinträger Moritz 24. 11. 1831
Houfek Václav 6. 10. 1963
Ifkovits Kurt 1964
Mayerl Johann 28. 8. 1884
Mohr Jan 26. 12. 1950
Prokop Vladimír 15. 2. 1960
Rokytová Bronislava 16. 5. 1979
Rösler Emil 31. 12. 1874
Rund Michael 1970
Tesan Harald 1962
Teschner Richard 22. 3. 1879
Uher Hugo 1. 4. 1882
Vachudová Božena 24. 3. 1953

Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

instituce, obec, adresa
Festival Mitte Europa - Uprostřed Evropy, _, _
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem), Masarykova 1000/03
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, Praha, c/o Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4

Mezery v historii: Sympozium věnované tvorbě německých a židovských výtvarníků a architektů v českých zemích před rokem 1945

program
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Léto / Sommer 2014)