Josef Steklý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1968   Josef Steklý
1969   Josef Steklý: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Kresba mladých
1967   Výstava mladých 67
1967   I. pražský salon
1968   Výstava mladých ’68
1969   2. pražský salón
1970   Výstava mladých 70
1971   Mizející krajina (Obrazy z povodí Želivky)
1986   Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
www
rok vydání, název (podnázev)
  Josef Steklý (www.artlist.cz)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1968   Josef Steklý: Obrazy
1969   Obrazy Josefa Steklého
dokumentace výstavy
rok vydání, název (podnázev)
1977   Tichá Šárka 1977
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
2017   Spolek Pohodlí - Třešňový den (Malíř Josef Steklý), 1972
parte
rok vydání, název (podnázev)
1995   Josef Steklý (akademický malíř)
seznam úmrtí
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)