Zdeněk Makovský

* 23. 5. 1946, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
architekt, pedagog, sochař, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž
email: www.vutbr.cz

heslo:
matka - Zdeňka Makovská (21.10.1916 - 14.11.1994)
bratr - Ing. arch. Jan Makovský (10.3.1945)
Vzdělání a akademická kvalifikace
1952 - 1960
základní osmiletá škola v Brně, Maloměřicích
1960 - 1964
studium na gymnáziu v Brně - Husovicích
1964-1970
studium na stavební fakultě VUT v Brně, obor architektura a urbanismus
1970
státní závěrečná zkouška, titl. Ing. arch.
1997
jmenován docentem pro obor "Architektura" na FA VUT Brně
Přehled zaměstnání
1970 – 1975 zaměstnán jako projektant v Investprojektu Brno, ateliér Ing. arch. Františka Kočího
1975 – 1990 svobodné povolání, výtvarná tvorba
1990 – 2007 pedagogický pracovník na FA VUT v Brně
Pedagogická činnost
Viz http://www.fa.vutbr.cz/home/uz
1993 – 2007 Vedoucí ústavu kreslení a modelování na FaVUT v Brně
2007 – 2008 Vedoucí ústavu zobrazování na FaVUT v Brně
garantované předměty:
design stavebních prvků
kreslířská praxevýtvarná tvorba VII
výtvarné dílo v architektuře
vedení bakalářských prací
vedení diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
Projekty
viz www.makovsky.eu, Makovský & partneři, s.r.o. Autoři doc.Ing.arch ZdeněkMakovský, Ing.arch. Daniel Makovský
Výstavy
„Figurama“, 2004 – Praha
„Figurama“, 2005 – Znojmo, Praha
„Figurama“, 2006 – Znojmo, Praha
„Figurama“, 2007 – Znojmo
Přednášky tuzemské
Myšlení v betonu, Zdeněk Makovský, Technologie betonu 2007, konference
Beton v architektuře, Zdeněk Makovský, Betotech 2008, konference
Práce publikované v literatuře tuzemské
ARCHITEKT - 5. 2005, Vila Kociánka v Brně, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři , recenze Jakub Potůček
ERA - 3. 2002, Rodinná vila, Brno, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři, text Zdeněk Makovský
LIAPORNEWS, Unikátní aplikace v České republice, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři, text Zdeněk Makovský, ing. Michala Hubertová
BRNO ARCHITEKTURA 1990 – 2005, Villa Kociánka, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský
SLAVNÉ BRNĚNSKÉ VILY, Vila Kociánka v Brně, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři , text Jan Sedlák
PLASTIKA VINCENCE MAKOVSKÉHO PRO MASARYKOVU UNIVERSITU, Realizace plastiky pro bazén, text Zdeněk Makovský
PAMĚŤ SOCHAŘSKÉHO PORTRÉTU, Vladimír Preclík, Zdeněk Makovský – Mies van der Rohe, text Vladimír Preclík
Práce publikované v literatuře zahraniční
Nev European architecture A 10, Boxes and anti – boxes, Vila Kociánka v Brně, Zdeněk Makovský, Daniel Makovský, Makovský & partneři , text Jan Kratochvíl, Alexandr Skalický
zdroj - www.vutbr.cz, 2011/03

poznámka:
syn sochaře sochař Vincence Makovského(1900-1966)