Bedřich Hanák

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
? - ?   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Rothmayer Otto
? - ?   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Smetana Pavel