Théodore Géricault

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost (Kresby, akvarely, grafika)
1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola)
1979   Evropská grafika minulosti (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
1980   Francouzská litografie 19.-20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2007   Altes, Neues, Allerneuestes. Sammeln um 1900 (Eine Ausstellung zu Ehren von H. H. Meier jr. und Heinrich Wiegand)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1968   Les dessins français de Prague, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9), ,
1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Výstava francouzských umění v Moskvě, Výtvarná práce, 3, 23, 1955/12/06, 11-
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 3-4
1961   Théodore Géricault (K stosedmdesátému výročí jeho narození), Výtvarné umění, 11, 6, 1961/10/16, 266-273
1963   Májový salón, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 12-
1963   Svět impresionismu (zprávy), Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 14-14
2006   Fotografie a dnešní výtvarná výchova (Část osmá - Fotografie a výtvarné umění VI, Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl), Výtvarná výchova, 46, 4, 2006, 15-22
rok vydání, název (podnázev)
  Francouská grafika. Brněnské výstavy. (Akord 1935/5)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze
2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague