zdroj: wikipedie.org

Josef Vojvodík

* 8. 11. 1964, Bruntál (Bruntál), Česká republika (Czech Republic)
překladatel, editor, historik umění, teoretik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: xx0030755
VIAF: 79371069

poznámka:
prof., Dr. phil., M.A.
literární vědec se zaměřením na problematiku vztahu slovesného a výtvarného umění 19. a 20. století překladatel z němčiny, publikuje německy a česky

Josef Vojvodík

zdroj: wikipedie.org
 

Josef Vojvodík

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1989 - 1997   Ludwig-Maximilians-Universität München, Mnichov (München)

Josef Vojvodík

rok od - do   instituce, obec, poznámka
2002 - 2005   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2, Odborný asistent Ústavu české literatury a literární vědy
2005 - 2009   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2, Docent Ústavu české literatury a literární vědy
2009 - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2, Profesor pro teorii literatury

Josef Vojvodík

přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2009/11/24   Josef Vojvodík: Vstup do hmoty, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2007/09/06   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Josef Vojvodík

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Umění včera a dnes (Pozvánka na čtrnáctý cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Josef Vojvodík

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Symboly obludností (Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40. - 60. let), Malvern, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha

Josef Vojvodík

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   František Bílek (1872-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Český surrealismus 1929–1953, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Gabriel von Max, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   František Bílek (1879-1941), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Karel Teige: Deníky 1912–1925, Památník národního písemnictví, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 26.- 28. února 2009), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Mácha und Štyrský (Zur Problematik der ästhetischen Konkretisation der Poetik von K. H. Mácha im Werk von Jindřich Štyrský), Umění, 514-550
  1996   Četba jako deformování a premanentní zraňování textu (Několi oznámek ke koncepci máchovského sborníku Ani labuť ani Lůna (1936)), Český surrealismus 1929–1953, 220-221
  1996   Proměny těla (K sémiotice tělesnosti v surrealistické lyrice Vítěslava Nezvala), Český surrealismus 1929–1953, 170-199
  1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?)
  1997   No Apocalypse, not now (Symbolika a sémantika cyklu Apokalypsa (1929) Jindřich Štyrského), Umění, 259-279
  1997   Pojetí struktury a uměleckého díla ve strukturální uměnovědě Hanse Sedlmayrave srovnání se strukturální estetikou Jana Mukařovského, Umění-25
  1999   Koncepty idyly v díle Josefa Lady, jejich proměny a sémantika v kontextu české meziválečné avantgardy, Umění, 80-108
  2000   Mezi kultem umění a mýtem života (Tvůrčí dialog Otokara Březiny a Františka Bílka), František Bílek (1872-1941), 141-180
  2000   Oralizace a alfaktorizace oka, Umění, 136-151
  2006   Umění jako ´průnik k Bohu´ a moderní umělec jako světec, bojovník a martyr: mezi symbolistickou a kubistickou modernou (a jejími kulturně filozofickými kontexty a estetickými pozicemi), Neklidem k Bohu, 157-191
  2006   Umění jako 'průnik k Bohu' a moderní umělec jako světec, bojovník a martyr: mezi symbolistickou a kubistickou modernou (a jejími kulturně-filozofickými kontexty a estetickými pozicemi), Neklidem k Bohu, 157-194
  2008   „Minulost umění“ - modernost surrealismu, Česká literatura, 56, 5, 673-676
  2008   Obraz české avangardy v antologii Utopien und Konflikte, (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy, 223-234
  2009   Avantgarda mezi (sebe)afirmací a (sebe)kritikou, utopií jednoty umění a života a skepsí k víře v budoucnost, Symboly obludností, 48-66
  2009   Diskuse, Symboly obludností, 415-421
  2009   Minulost umění - modernost surrealismu: k Teigově poválečné reflexi avantgardy, Symboly obludností, 375-378
  2009   Odložená akce: Symboly obludností po půl století, Symboly obludností-18
  2009   V politických čelistech dní: (post)surrealistická archivace symbolů obludností, Symboly obludností, 309-336
  2009   Žádné umění není tak neschopné ukořistit realitu jako právě realismus: český surrealismus, (post)avantgarda a diskuse o realismu a realitě v průběhu čtyřicátých až šedesátých let dvacátého století, Symboly obludností, 127-164
  2014   Abeceda, Heslář české avantgardy, 63-73
  2014   Česká avantgarda: Vývoj, skupiny, proměny, teorie, programy, umělecké postupy, Heslář české avantgardy, 15-61
  2014   Halucinatorní objekty a krize objektu, Heslář české avantgardy, 161-171
  2014   Realizované básně a knihy-objekty, Heslář české avantgardy, 279-284
  2014   Stravba a báseń, Heslář české avantgardy, 331-348
  2014   Strukturalismus, fenomenologie a česká avantgarda, Heslář české avantgardy, 349-365
  2014   Ultrafialové obrazy, Heslář české avantgardy, 379-391
  2014   Vnitřní model, Heslář české avantgardy, 393-401
  2014 (dotisk)   Úvodem, Heslář české avantgardy-13
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Karel Teige: Deníky 1912-1925, Památník národního písemnictví, Praha

Josef Vojvodík

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Emilie kommt im Traum zu mir und Andere erotische Prosa, Verlag Neue Kritik, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Estetická funkce a funkcionalismus, Heslář české avantgardy, 123-134

Josef Vojvodík

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
2008   Magnesia litera, 1. cena, Litera za naučnou literaturu